Sök

Välkommen till kursen Metoder och verktyg för besluts- och riskanalys 7,5 hp !

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 24 oktober och 6 november.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

BEG503 18426

Kursperiod och studietakt

Kursen ges på helfart vecka 45-49

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Se nedan

Kursansvarig lärare

Magnus Hjelmblom
Magnus.Hjelmblom@hig.se
026-648648

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Kursen ges till stora delar på distans, men den inledande kursträffen samt ett litteraturseminarium och ytterligare en lektion genomförs på campus (Engelska parken) i Uppsala. Totalt ingår i undervisningen åtta lektioner à 2-3 timmar, tre heldags datorlaborationer samt tre litteraturseminarier i mindre grupper.

Till de flesta kursträffarna hör en mindre uppgift, i vissa fall individuella uppgifter och i andra fall gruppuppgifter, som redovisas genom att delta på den aktuella lektionen, laborationen eller seminariet. Om du inte har möjlighet att delta vid ett visst tillfälle kan uppgiften i stället redovisas skriftligt. Syftet med dessa uppgifter är att ge övning inför den avslutande skriftliga och muntliga examinationen.

De tre datorlaborationerna kan genomföras i förbokad datorsal på campus (Engelska parken) eller på valfri plats med tillgång till dator och internetuppkoppling. För att komma åt vissa datorverktyg krävs att du loggar in på Remote Desktop Service som tillhandahålls av högskolan i Gävle. Laborationshandledning ges på distans via kommunikationsverktyget Zoom.

Den avslutande examinationen består av en skriftlig hemtentamen i två delar samt en avslutande muntlig examination som också består av två delar, en gemensam del (examinationsseminarium) och en individuell del (webbsamtal med lärare). Den avslutande muntliga examinationen genomförs via Zoom. Datum och tider för den muntliga examinationen anges i kursschemat (se nedan) och exakt tid för respektive student fastställs senast på onsdagen i sista kursveckan.

Ett detaljerat schema hittar du via följande länk:

https://cloud.timeedit.net/uu/web/wr_staff/ri16Q6QZX84Z5dQ630636710y50Q2Yt76YCg75wQ433Y398ZtZ00Q599ECD484ADE87F1AE530E9FD3121D.phtml

Den litteratur som kommer att användas är
- Hammond, John S.; Keeney, Ralph L.; Raiffa, Howard (senaste upplagan). Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions. Harvard Business Review Press.
- Peterson, Martin (senaste upplagan). An Introduction to Decision Theory. Cambridge University Press.
Utöver kursboken kommer kursmaterial publiceras i lärplattformen Canvas.

Observera att Petersons bok även är kurslitteratur för kursen Beslutsteori som ges tidigare på terminen. Kompletterande kursmaterial görs tillgängligt i elektronisk form via Canvas.

 

Kommunikationssätt
Högskolan i Gävle använder lärplattformen Canvas. Där samlas all information och allt material som hör till kursen. Kursen blir tillgänglig i Canvas senast i samband med kursstart 2022-11-07.

En stor del av undervisningen (inklusive laborationshandledning) genomförs på distans via kommunikationsverktyget Zoom. Mer information om Zoom, inklusive länkar till mötesrum, finns i Canvas. Lösningar på uppgifter, inklusive hemtentamen, lämnas in elektroniskt via Canvas.

Kursen ges av Akademin för teknik och miljö.

Information om Canvas hittar du här.

Publicerad av: Elin Knutson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)