Sök

Välkommen till kursen Bildpedagogik 61-75 (distans), 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 35-02

Information om kursen

Kursnamn

Bildpedagogik 61-75

Kurskod

BPG503

Anmälningskod

 13118

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Lena O. Magnusson

E-post: lena.o.magnusson@hig.se

Tfn: 026- 64 84 46

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Viktig information inför din studiestart 

Vårterminen 2022 startar måndag den 17 januari.

Från och med måndag den 8 november 2021 kommer undervisningen på Högskolan i Gävle successivt att återgå till campus för de studenter som valt en campus-baserad utbildning. Även tentor (salsskrivning) kommer att kunna göras på campus.

Fortfarande kan undantag göras när det gäller stora klasser eller grupper, där man även i fortsättningen kan komma att använda zoom och andra digitala verktyg i undervisningen. Så även du som läser en campusutbildning kan komma att behöva ha tillgång till webbkamera och eventuellt headset.

Vi behöver vara vaksamma på pandemins utveckling och vi måste snabbt kunna anpassa vår utbildning efter smittläget. Regionala restriktioner kan fortfarande bli aktuella.

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning Pdf, 649 kB.

Håll dig uppdaterad på hig.se/student

Period för kursregistrering: 16 augusti – 29 augusti

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Tänk på att klicka på 2021-08-30 i litteraturlistan för att se den litteratur som gäller för kursen från och med HT21.

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till Bildpedagogik 61-75 hp (och sedan 76-90 hp)

Kursen är en fortsättningskurs för studenter som tidigare läst upp till 60 hp i Bildpedagogik (eller annan motsvarande utbildning). Under höstterminen 2021 ges den första kursdelen (BPG503). Under vårterminen 2022 ges den andra delen (PEG502) då ni skriver uppsats.

I kursen förenas studier i bildpedagogik med studier i och om visuell kultur. Det innebär i den här kursen att vi kommer att sammankoppla praktiskt bildarbete och teoretiska studier med intresse för visuell kultur och för bild som pedagogiskt verktyg. Vi kommer att föra examinerande samtal i grupp och ha examinerande seminarier utifrån litteratur kombinerat med praktiska uppgifter. Du kommer som student att arbeta med praktiska uppgifter, textuppgifter och litteraturen hemma mellan träffarna och du kommer både att få dela med dig av, och ta del av, andras erfarenheter. I kursen förekommer således kombinationer av seminarier, gestaltande arbeten, enskilda textuppgifter och föreläsningar. Kursen bygger till stor del på den enskilda studentens delaktighet och intresse för lärprocesser generellt och för lärprocesser som berör bild, blick och seende i synnerhet.

Höstens kurs startar vecka 35, 2021 och den avslutas vecka 2, 2022. Under höstterminen kommer ni att ha examinerande undervisning på plats på högskolan vid tre tillfällen alla på fredagar, samt två zoomseminarier även dessa på fredagar (se schema). Ni kommer utöver detta att delta i ett antal zoomseminarier kring vetenskapsteori och metod, dessa kommer att förläggas till sena eftermiddagar på vardagar och genomföras tillsammans med studenter i kursen Pedagogik 61-90 hp (schema kommer att komma senare). Denna planering förutsätter att viss undervisning kan ske på plats på högskolan, men här kan ändringar förekomma på grund av rådande pandemi. Vi vet alltså ännu inte vad detta kommer att innebära för er som studerar under hösten, men i nuläget antar vi att vi kan ses på plats då hänsyn i planeringen är tagen med utgångspunkt i att begränsa eventuell smittspridning.

Ni söker fortsättning (uppsatsdelen) på kursen genom ansökan i oktober 2021 och den delen av kursen löper från vecka 3 till vecka 22, 2022. Kursupplägget kommer att presenteras närmare när vi ses vid det första tillfället i september.

Inför första träffen i september ska ni ha läst Lindström, L. (red). (2008). Nordic Visual Arts Education in Transition: A Research Review. https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2008-08-11-nordic-visual-arts-education-in-transition.html Fundera under läsning över vad som förvånar dig, vad som inte förändrats och vad som förändrats. Ta med dig dina anteckningar till första tillfället då vi ses. Registrering sker av den enskilda studenten eller vid det första kurstillfället. Kan du inte närvara då måste du meddela mig som är kursansvarig. En materialavgift på 50 kronor kommer att tas ut för höstterminen.


Schema (förutom träffar i nedanstående schema kommer några (3-4) kortare zoomseminarier att tillkomma, tider för dessa meddelas senare).

v. 36,
10/9, 2021, klockan 13-18 På högskolan i Gävle sal 31:221 Kursintroduktion och praktiskt arbete. Inför detta tillfälle ska du ha läst Nordic Visual Arts Education in Transition: A Research Review
v.42,
22 oktober, klockan 13-18 Via zoom Redovisning, seminarium
v. 45,
12/11, klockan 13-18 På högskolan i Gävle sal 31:221 Praktiskt arbete, redovisningar och seminarier
v. 49,
10/12, klockan 13-18 På högskolan i Gävle sal 31:218 Praktiskt arbete, redovisningar och seminarier
v. 2, 14 januari 2022, klockan 13:00-18:00 Via zoom Redovisning, seminarium

Kommunikationssätt

Vi använder lärplattformen Canvas i vår kommunikation och för inlämning av uppgifter och den nätbaserade undervisningen sker med hjälp av mötesverktyget zoom. Du kommer att ha praktiska och teoretiska uppgifter att arbeta med mellan kurstillfällena. Även om detta är en distansutbildning så behöver du närvara vid träffarna eftersom varje tillfälle är examinerande. Du kommer att behöva tillgång till internet uppkoppling och möjlighet att koppla upp dig både med bild och ljud på de nätbaserade träffarna då undervisningen bygger på aktivt deltagande.

Om du vill läsa mer om ämnet Bildpedagogik vid högskolan i Gävle kan du titta på vår hemsida: Bildpedagogik

Välkomna hit till den här kursen på högskolan i Gävle, vänliga hälsningar Lena O Magnusson, kursansvarig

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)