Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Digital teknik som bildskapande verktyg i förskola och skola, ,5hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 14–27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

BPG005 13111

Kursperiod och studietakt

Vecka 35–02 (kvartsfart )

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Ingela Fernström
Ingela.fernstrom@hig.se
026-64 82 80

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Kursen som du har antagits till är en distansutbildning som ges på kvartsfart och löper över en termin. Träffarna äger rum både på plats på Högskolan i Gävle och digitalt via zoom.

I kursen, som har en ämnesdidaktisk inriktning, kommer du att få möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor om digitala tekniker och digitala metoder som verktyg till arbete med bild i förskolan och skola. Vi kommer också att praktiskt och teoretiskt undersöka bilders betydelse och påverkan i vår visuella kultur i relation till förskola och skola samt det omkringliggande samhället.

Undervisningen sker i form av praktiskt arbete, litteraturseminarium och föreläsningar. Kurstillfällena på Högskolan i Gävle är examinerande, vilket innebär att du behöver närvara och delta aktivt vid träffarna. Utöver dessa examinerande kurstillfällen tillkommer digitala zoomträffar. Kursen innehåller inlämningsuppgifter att arbeta med hemma vilka också är examinerande. Digital utrustning (dator och surfplatta/smartphone) och viss programvara, som du som studenten själv bekostar, krävs för uppgifter i kursen.

Examinerande kurstillfällen på Högskolan i Gävle:

Vecka 37, 15 september kl. 13:00 – 19:00
16 september kl. 9:00 – 15:00
Vecka 46, 13 november kl. 10:00 – 16:00

Undervisning via Zoom:

Vecka 35, 29 augusti kl. 18-19, Kursstart, Zoomlänk: https://hig-se.zoom.us/j/68766915553
Vecka 39, 28 september kl. 18:00 – 19:30 via Zoom
Vecka 41, 12 oktober kl. 18:00 – 19:30 via Zoom
Vecka 44, 31 oktober kl. 18:00 – 19:30 via Zoom
Vecka 47, 21 november kl. 18:00 – 19:30 via Zoom
Vecka 49, 7 december kl. 18:00 – 19:30 via Zoom

Vid första kurstillfället den 29 augusti kommer ni introduceras i kursens innehåll och upplägg. En materialavgift på 50 kronor tas ut, mer information om det ges vid kursstart.

Mer information om ämnet bildpedagogik hittar du på:
https://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-utbildning-och-ekonomi/Avdelningar/Avdelningen-for-utbildningsvetenskap/Bildpedagogik.html
Information om att vara student vid Högskolan i Gävle https://hig.se/Ext/Sv/Student/Ny-student.html

Varmt välkommen den 29 augusti klockan 18:00.
Vänligen
Ingela Fernström, lärare och kursansvarig

Kommunikationssätt
Vi använder oss av den webbaserade lärplattformen Canvas för information och kommunikation. Inlämning av kursuppgifter sker via Canvas. Här kommer även kommentarer och respons på uppgifter att kommuniceras. Det medför att det åligger dig som student att efter kursstart sätta dig in i lärplattformens funktioner.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)