Sök

Välkommen till kursen Bild i skolan 30hp (distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 2 och 15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

BPG301 - 23107

Kursperiod och studietakt

Vecka 03 - 22 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Efter du hittat litteraturlistan kom ihåg att du måste klicka på länken 2023-01-16 (under ”Gäller fr.o.m.”) för att komma till den litteraturlista som börjar gälla VT23.

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Ingela Fernström
Ingela.Fernstrom@hig.se
026-64 82 80

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Hej och varmt välkommen till kursen ”Bild i skolan”! DISTANS

Kursen ”Bild i skolan” innehåller gestaltande processinriktat och estetiskt arbete i bild där olika tekniker, material samt teoretiska perspektiv relevanta för bildämnet i grundskolan behandlas. Kursen behandlar så väl ämnesspecifik som ämnesintegrerad verksamhet med fokus på estetiska lärprocesser. Under momenten praktiseras, diskuteras och problematiseras bland annat visuell kultur, digitala tekniker och bedömning av bildskapande arbete i grundskolan.

Kursen är indelad i fyra moment; Gestaltande praktiskt bildarbete, Digitala metoder, Visuell kultur och bedömning av bildskapande arbete samt Elevers estetiska lärprocesser – ett bildprojekt. I momenten ingår praktiska och teoretiska uppgifter. Undervisningen på Högskolan kommer att bestå av kortare föreläsningar, seminarier och workshops med olika bilduppgifter. Det praktiska bildarbetet är examinerande vilket innebär att du måste delta aktivt i arbetet på plats på Högskolan. Utöver undervisningen på plats tillkommer praktiska hemuppgifter vilka är examinerande samt examinerande inlämningsuppgifter. Litteraturseminarium, kortare föreläsningar och introduktion av praktiska hemuppgifter kommer att genomföras via Zoom. Kursen ges både för grundlärare inriktning fritidshem och årskurs 4 - 6. Delar av undervisningen kommer att vara gemensam. Schemat för kursen publiceras på Kronox. Eventuella mindre förändringar av schemat annonseras via Canvas.

Följande datum äger examinerande seminarium rum på Högskolan i Gävle, så kallade innedagar:
17, 18, 19 januari, samtliga dagar kl. 9:00 – 15:30 i sal 31:219
13, 14,15 mars, samtliga dagar kl. 9:00 – 15:30 i sal 31:219
27, 28, 29 mars, samtliga dagar kl. 9:00 – 15:30 i sal 31:219
17 och 18 april, samtliga dagar kl. 9:00 – 15:30 i sal 31:219

Då vi arbetar mycket praktiskt med olika material och tekniker i momenten tar vi ut en materialavgift på 400 kronor. Mer information om detta anslås på Canvas.

Kursintroduktion äger rum måndagen den 16 januari kl. 9.00 – 11.00 i via Zoom. Zoomlänk anslås på Canvas.

Vänliga hälsningar,
Ingela Fernström, kursansvarig

Kommunikationssätt
Vi använder Zoom och lärplattformen Canvas. Jag nås lättast via mejl.

Kursen ges av Akademin för Utbildning och Ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)