Sök

Välkommen till kursen Bildpedagogik (46-60) 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

BPG308 - 23128

Kursperiod och studietakt

Vecka 03 - 22 (halvfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Efter du hittat litteraturlistan kom ihåg att du måste klicka på länken 2023-01-16 (under ”Gäller fr.o.m.”) för att komma till den litteraturlista som börjar gälla VT23.

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Johannes Ramö Streith
Johannes.Ramo.Streith@hig.se
026-64 81 47

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Hej och välkommen till kursen Bildpedagogik 46–60 hp (BPG308, 23128, VT23).

Vi lärare i kursen ser fram emot att träffa er. Några av er har läst här förut, och några av er är kanske är nya på högskolan. Kursen ges på distans, med examinerande seminarier på högskolan. Ni har examinerande träffar på plats på högskolan i kursen 10–11 februari, 10–11 mars och 2 och 3 juni. Vid varje tillfälle på högskolan träffas vi mellan 13:00-19:00 på fredagen och 9:00–15:00 på lördagen.

Kursen är uppdelad i två moment. De två första tillfällena på högskolan är del av moment 0010 och det sista tillfället är del av moment 0020. Det första liksom det andra momentet är på 7,5hp. Det första momentet 0010 innehåller: praktiskt arbete, litteraturseminarier, föreläsningar, inlämningsuppgifter, och seminarier. I det andra momentet arbetar ni med ett eget projekt - en undersökning - om vilket ni skriver en självständig rapport, en så kallad uppsats. Ni kommer i detta självständiga arbete att ha en handledare (en lärare som arbetar på högskolan). Vi vill uppmuntra er att redan nu inför kursstart börja fundera på vad ni skulle kunna vara intresserade av att undersöka. Det kan handla om en fråga som väckts i er praktik - alltså en mer praktiknära forskning - eller det kan handla om ett område
kring vilket ni vill veta mer och då skriva en litteraturgenomgång kring forskning som finns inom ett visst område.

Kommunikationssätt
Kommunikation under kursens gång sker via Canvas eller via direkta mejl till kursansvariga och lärare. Undervisning sker på plats och via zoom. Schema för uppgifter, innehåll och förberedelser kommer att läggas ut på kursens Canvas sida vilken ni kommer åt när ni registrerar er på kursen.

Övrig information
Studenter betalar en liten materialavgift för att använda de material vi har i bildsalen i arbete med uppgifter inom kursen, vårens avgift är hundra kronor och ni kommer att via Canvas få information om hur ni gör inbetalningen.

Vid första tillfället på kursen, 10 februari 2023, träffas vi i Bildsalen på Högskolan i Gävle, sal: 31:219, klockan 13:00.

Om ni har frågor kring kursen inför kursstart hör då av er till Ingela Fernström eller Lena O Magnusson, ingela.fernstrom@hig.se, lena.o.magnusson@hig.se

Väl mött, Johannes, Ingela och Lena

Kursen ges av Akademin för Utbildning och Ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)