Sök

Välkommen till kursen Estetiska lärprocesser för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 2 och 15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

BPG502 - 23116

Kursperiod och studietakt

Vecka 03 - 12 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Charlotte Pennerdal
charlotte.pennerdal@hig.se
026-64 82 31

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Hej och varmt välkommen till kursen Estetiska lärprocesser, 15 hp (BPG502)!

Kursen för Campus startar med en kursintroduktion via Zoom den 16 januari kl. 09:30.11:00. Zoomlänk anslås via Canvas.

Kursen är uppdelad i två moment. Det första momentet är på 12 hp. Det sträcker sig över veckorna 3-10 och innehåller praktiskt arbete, läsande, skrivande och planering av undervisning samt lärarledd undervisning (examinerande seminarier). Momentets fokus ligger på estetisk verksamhet och estetiska lärprocesser i undervisningssammanhang. Det andra momentet sträcker sig över två veckor och är på 3 hp (vecka 11-12). I detta moment arbetar ni med en praktisk uppgift och en skrivuppgift med koppling till litteraturen i momentet.

Den här kursen innehåller både teoretiskt och praktiskt arbete. Avsikten med de praktiska examinationsuppgifterna är att ni själva ska pröva att vara i estetiska processer och använda estetiska uttrycksformer. I båda kursmomenten examineras ni på praktiska och teoretiska uppgifter.

Kommunikationssätt
Kommunikation under kursens gång sker via Canvas eller via direkta mejl till kursansvariga och undervisande lärare. Schema kommer att läggas ut på Canvas inför kursstart.

Mejladresser till kursansvariga och alla lärare finns på Canvas.

Övrig information
Några delar av kurslitteraturen kommer att ligga som PDF:er på kursens Canvassida, ni ser vilken i litteraturlistan.

Ni behöver ha tillgång till PowerPoint programmet. Som studenter på HiG har ni tillgång till flera av Microsofts program. Du kan läsa mer om programvaror på Canvas under modul Allmän information.

Vänliga hälsningar från kursansvariga Charlotte Pennerdal och Kostas Dahlqvist

charlotte.pennerdal@hig.se
konstantinos.dahlqvist@hig.se

Kursen ges av Akademin för Utbildning och Ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)