Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Estetiska lärprocesser för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15 hp (distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 1–14 januari.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

BPG502 - 23121

Kursperiod och studietakt

Vecka 03 - 12 helfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Charlotte Pennerdal
charlotte.pennerdal@hig.se
026-64 82 31

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Hej och varmt välkommen till kursen Estetiska lärprocesser, 15 hp (BPG502)

Kursen för Distans startar med en kursintroduktion via Zoom den 15 januari kl. 13:00-15:00. Zoomlänk anslås via Canvas.

Kursen är uppdelad i två moment. Det första momentet är på 12 hp. Det sträcker sig över veckorna 3-10 och innehåller praktiskt arbete, läsande, skrivande och planering av undervisning samt lärarledd undervisning (examinerande seminarier). Momentets fokus ligger på estetisk verksamhet och estetiska lärprocesser i undervisningssammanhang. Det andra momentet sträcker sig över två veckor och är på 3 hp (vecka 11-12). I detta moment arbetar ni med en praktisk uppgift och en skrivuppgift med koppling till litteraturen i momentet.

De examinerande tillfällena på plats på högskolan för er som läser kursen på distans infaller den 5, 6, 7, och 8 februari 2024, kl. 09:00-15:30. Ni kommer då att vara indelade i två grupper och den ena gruppen startar i sal 31:219 och den andra i 31:218, mer information om detta via Canvas. Ni kommer som ni vet åt Canvas när ni har registrerat er.

Under kursens gång har ni också examinerande seminarier via Zoom. De infaller den 22, 23 januari, den 12, 13, 14, 15, 19, 20 februari samt 21 mars. Tidsramen för Zoom-träffarna är 09:00-16:00.

Den här kursen innehåller både teoretiskt och praktiskt arbete. Avsikten med de praktiska examinationsuppgifterna är att ni själva ska pröva att vara i estetiska processer och använda estetiska uttrycksformer. I båda kursmomenten examineras ni på praktiska och teoretiska uppgifter.

I kursen kommer vi behöva ta en avgift på 50kr. för att täcka kostnaderna för de material som används. Hur detta ska betalas in, kommer det information om senare.

Kommunikationssätt
Kommunikation under kursens gång sker via Canvas eller via direkta mejl till kursansvariga och undervisande lärare. Schema kommer att läggas ut på Canvas inför kursstart.

Mejladresser till kursansvariga och alla lärare finns på Canvas.

Några delar av kurslitteraturen kommer att ligga som PDF på kursens Canvassida, ni ser vilka i litteraturlistan.

Ni behöver ha tillgång till PowerPoint programmet. Som studenter på HiG har ni tillgång till flera av Microsofts program. Du kan läsa mer om programvaror på Canvas under modul Allmän information.

Vänliga hälsningar från kursansvariga
Charlotte Pennerdal och Anniken Melbye

charlotte.pennerdal@hig.se

anniken.melbye@hig.se

Kursen ges av Akademin för Utbildning och Ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-11-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)