Sök

Välkommen till kursen Miljömikrobiologi 7,5hp!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 och 28 augusti.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

BIG011 18120, 18173

Kursperiod och studietakt

Kursen ges på halvfart under vecka 35-44

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Sandra Wright
Sandra.Wright@hig.se
+4626648281

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Kursen sträcker sig över v. 35-44 och består av föreläsningar (teori) varvat med laborationer (praktik). Huvuddelen av föreläsningarna är förlagda till den första halvan av kursen, för att ge en god teoretisk grund inför det individuella fördjupningsarbetet, som inlämnas och redovisas mot slutet av kursen. Laborationerna är förlagda tidigt i kursen för att ge gott om tid att arbeta på labbrapporten, som inlämnas strax efter första halvan av kursen. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen, som i huvudsak examinerar teori som tagits upp i föreläsningarna, men den kan även innefatta teori från kursdeltagares fördjupnings(seminarie-) uppgifter och laborationer. Seminarier och laborationer har obligatorisk närvaro. De examineras i egna kursmoment, via inlämnade skriftliga sammanställningar och muntlig redovisning, via zoom.
Kursens föreläsningar, seminarier och en laboration med efterföljande diskussionsseminarium hålls på distans (via zoom), medan två laborationstillfällen sker på plats, fysiskt vid Högskolan i Gävle (Plan 2 i hus 99).

Se schema i Kronox:
https://schema.hig.se/setup/jsp/Schema.jsp?startDatum=idag&intervallTyp=m&intervallAntal=6&sprak=SV&sokMedAND=true&forklaringar=true&resurser=k.BIG011.18120.22-
och kursplan:
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=BIG011
för ytterligare information.

Kom ihåg att skaffa kursboken i god tid! Kurslitteraturen finns här: http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=BIG011

Kommunikationssätt
Canvas används som lärplattform för Högskolan i Gävle. Kursen har en egen Canvassida som publiceras strax före kursstart. Denna sida innehåller föreläsningarna, läsanvisningar, länkar till externa webbsidor, labbhandledningen, mikroskopbilder och instruktioner till hemuppgifter. Lärarna kommunicerar också till studenterna via Canvas genom att publicera anslag.

De studenter som registrerats på kursen Miljömikrobiologi (BIG011) bör automatiskt bli inlagda som användare och få tillgång till kurssidan i Canvas, men ifall det inte skulle hända kan Learning Center (learningcenter@hig.se) utföra manuell registrering av enskilda studenter.

Alla föreläsningar och muntliga redovisningar kommer att ske via zoom. Zoom-länken kommer att kommuniceras till kursdeltagarna ca 1 vecka före kursstart.

E-post kan även komma att användas som kommunikationssätt till individuella studenter i samband med specifika ärenden. Se nedan för e-postadresser till lärarna. Se till att hålla din e-postadress aktuell i Ladok. Om e-post och hemadress ändrats och mot förmodan inte uppdaterats i Ladok, v.g. meddela lärarna 10 dagar före kursstart.

Övrig information
Vid kursspecifika frågor, vänligen kontakta någon av de undervisande lärarna:
Jonas Rönnander, jonas.ronnander@hig.se
Sandra Wright, sandra.wright@hig.se

Kursen ges av akademin för teknik och miljö.

Publicerad av: Elin Knutson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-08-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)