Sök

Hållbar utveckling med inriktning mot förskolan 5hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 5 och 18 september.

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

BIG500 18121

Kursperiod och studietakt

Kursen ges på helfart distans under vecka 38-41.

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Eva Kellner
Eva.Kellner@hig.se
072-4651337  

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen ges på distans med avslutande fysisk träff på HiG. Kursintroduktionen med övning, uppgifter och seminarier är obligatoriska.

Kommunikationssätt
Kursstarten med övning samt en föreläsning sker via zoom. Avslutande redovisningar sker på HiG.

Övrig information
Zoom-länk till kursstart den 21 september kl.9:
https://hig-se.zoom.us/j/68118244915

Ny kurslitteratur med start ht-22
Pleijel, Håkan (senaste upplagan). Ekologi: en introduktion. Gleerups.
Pramling Samuelsson, Ingrid; Ärleman-Hagsér, Eva; Engdahl, Ingrid; Larsson, Jonna; Borg, Farhana (senaste upplagan) Förskolans arbete med hållbarhet. Studentlitteratur.
Skolverket (senaste upplagan). Läroplan för förskola Lpfö18.
Skolverket (senaste upplagan). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr22
Pramling Samuelsson, Ingrid; Kaga, Yoshie (Red.) (senaste upplagan). The contribution of early childhood education to a sustainable society. UNESCO (rapport). (Kommer att finnas tillgänglig i Canvas)
Aktuella forskningsartiklar

Kursen ges av akademin för teknik och miljö.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Hanna Brage Hallenberg Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)