Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Programmeringsmetodik, 7,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 14–27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

DVG002, 18402

Kursperiod och studietakt

Vecka 35–55 halvfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Åke Wallin
ake.wallin@hig.se
026-64 85 00

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen handlar om att lära sig programmera på ett bra sätt, och det är inget man lär sig enbart genom att läsa sig till det - man måste öva, öva, öva.. Så kursen är ingen plugg-kurs, det är en praktiskt kurs där ni förväntas programmera en stor mängd olika övningar med olika omfattning och svårighetsgrad. Vi har därför ett upplägg som i stort går ut på ett nytt centralt moment varje vecka som vi går igenom teoretiskt på en föreläsning, sedan gör vi det tillsammans framför våra datorer i en workshop och slutligen sitter studenterna och löser olika övningar från boken. Under laborationsövningarna så försöker vi ha en hög tillgång till lärare så att det alltid skall finnas nån att fråga om ni kör fast.
Veckan avslutas med ett obligatoriskt redovisningsseminarium där några studenter turas om att visa sina lösningar. Alla lösningar skall även lämnas in.
Vi som jobbar med denna kurs vill verkligen betona vikten av att hela tiden jobba på den, programmera gärna varje dag!
Historiskt så visar statistiken att studenter som har hög närvaro/aktivitet och som jobbar på bra med uppgifterna också tenderar att klarar kursen, även om de haft det stundtals tufft - medan studenter med låg aktivitet ofta inte klarar tentan.

Undervisning: Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examinationsform: Skriftlig tentamen samt skriftlig och muntlig redovisning. Dessutom tillämpar och fördjupar studenterna kunskaperna genom att genomföra inlämningsuppgifter enskilt eller parvis.

Kursen körs inom lärplattformen Canvas där allt material, information och inlämningar hanteras.

När du har registrerat dig på din kurs i Ladok så skrivs du automatiskt in på kursen i lärplattformen Canvas. En förutsättning för att du ska kunna se din kurs i Canvas är att läraren öppnat den för deltagare. Detta sker i vissa fall först vid kursstart.

Kursen ges av Akademin för teknik och miljö

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-05-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)