Välkommen till kursen Programmeringsmetodik, 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 35-44.

Kursnamn

Programmeringsmetodik

Kurskod

DVG002

Anmälningskod

18415

Ansvarig akademi

Akademin för teknik och miljö

Kursansvarig lärare

Åke Wallin
E-post: awi@hig.se
Tel: 026-648765

Kursadministration

Patrik Möllhagen
E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Viktig information inför din studiestart

Under inledningen av höstterminen 2021 kommer undervisningen i huvudsak att genomföras nätbaserat. Men det finns utrymme för att vissa moment ska kunna genomföras på campus. För att du som student ska få så bra förutsättningar som möjligt för att studera på distans så finns en guide med riktlinjer. Tänk på att exempelvis använda kamera vid digitala möten.

Så mycket trevligare att kunna se varandra!

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning

Period för kursregistrering: 16 augusti – 29 augusti

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursens upplägg


Kursen handlar om att lära sig programmera på ett bra sätt, och det är inget man lär sig enbart genom att läsa sig till det - man måste öva, öva, öva.. Så kursen är ingen plugg-kurs, det är en praktiskt kurs där ni förväntas programmera en stor mängd olika övningar med olika omfattning och svårighetsgrad. Vi har därför ett upplägg som i stort går ut på ett nytt centralt moment varje vecka som vi går igenom teoretiskt på en föreläsning, sedan gör vi det tillsammans framför våra datorer i en workshop och slutligen sitter studenterna och löser olika övningar från boken. Under laborationsövningarna så försöker vi ha en hög tillgång till lärare så att det alltid skall finnas nån att fråga om ni kör fast.
Veckan avslutas med ett obligatoriskt redovisningsseminarium där några studenter turas om att visa sina lösningar. Alla lösningar skall även lämnas in.
Vi som jobbar med denna kurs vill verkligen betona vikten av att hela tiden jobba på den, programmera gärna varje dag!
Historiskt så visar statistiken att studenter som har hög närvaro/aktivitet och som jobbar på bra med uppgifterna också tenderar att klarar kursen, även om de haft det stundtals tufft - medan studenter med låg aktivitet ofta inte klarar tentan.

Undervisning: Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examinationsform: Skriftlig tentamen samt skriftlig och muntlig redovisning. Dessutom tillämpar och fördjupar studenterna kunskaperna genom att genomföra inlämningsuppgifter enskilt eller parvis.

Kommunikationssätt


Kursen körs inom lärplattformen Canvas där allt material, information och inlämningar hanteras.
Om högskolan fortfarande har krav på sig att minska smittspridning p.g.a. Corona så kommer följande upplägg följas:
Föreläsningar sker via Zoom, dessa kommer live-sändas och inte vara förinspelade.
Workshops kommer livesändas via Zoom. Samtliga studenter måste ha tillgång till egen dator, gärna med Eclipse installerat.
Laborationer kommer också ske via Zoom med studenter uppdelade i grupper.
Redovisningar i slutet av varje vecka kommer ske i Zoom. Närvaro är obligatoriskt.
Tentamen kommer ske på Campus men ev. fördelat på två olika tillfällen för att hålla ned antal studenter på plats.
Alla kurstillfällen kommer följa schemat som vid en vanlig Campus kurs.

Logga in i Canvas

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-08-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)