Sök

Välkommen till kursen Datorsystem, 7,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 23 oktober–5 november.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

DVG009 18421

Kursperiod och studietakt

Vecka 45–02 på halvfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Åke Wallin
E-post: ake.wallin@hig.se
Tel: 026-64 87 65

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Undervisning: Laborationer i grupp, work-shops, övningar, föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Examinationsform: Skriftlig tentamen, skriftlig och muntlig redovisningar av inlämningsuppgifter och laborationer, seminarier samt PM-rapport

När du har registrerat dig på din kurs i Ladok så skrivs du automatiskt in på kursen i lärplattformen Canvas. En förutsättning för att du ska kunna se din kurs i Canvas är att kurstillfället gjorts synligt för deltagare. Detta sker i vissa fall först vid kursstart.

Logga in i Canvas

Kursen ges av Akademin för teknik och miljö.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-05-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)