Sök

Välkommen till kursen Hälsoarbete i arbetslivet 7,5hp!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 och 28 augusti.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

FHA006 14201

Kursperiod och studietakt

Kursen ges på halvfart vecka 35-44

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Mamunur Rashid
mamunur.rashid@hig.se
+4626645001

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Varmt välkommen till kursen Hälsoarbete i arbetslivet 7,5 hp.

Kursen ges endast på distans som fristående kurs på avancerad nivå och bedrivs på halvfart under veckorna 35–44.

Folkhälsoarbete innefattar hälsofrämjande arbete (health promotion) och sjukdomsförebyggande arbete (disease prevention). Arbetet måste därför bygga på såväl kunskaper om vad som gör att människor förblir friska (salutogenes) som kunskaper om förhållanden som gör människor sjuka (patogenes). Arbete kan bedrivas på olika nivåer i samhället, till exempel, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Inom dessa nivåer kan arbetet genomföras utifrån ett samhällsperspektiv, arenaperspektiv, grupperspektiv eller individperspektiv. Den här kursen har ett samhällsperspektiv och handlar om arbetslivet som arena för folkhälsoarbete.

Kurslitteraturen består dels av lagar och föreskrifter på arbetsmiljöområdet, men också ett antal forskningsrapporter och andra rapporter om arbetslivets kopplingar och påverkan på olika hälsoutfall. Syftet med kursen är att söka efter de faktorer som bidrar till ökad hälsa i arbetslivet d.v.s. friskfaktorerna.

Kommunikationssätt
Kommunikationen i kursen ska ske via tre verktygen.

CANVAS – en kommunikationsplattform där finner du viktiga dokument som t.ex., kursplan, litteraturlista, studiehandledningen och inspelade föreläsningar. I kursens olika diskussionsforum har du möjlighet att ställa frågor och diskutera med andra studenter och lärare.
ZOOM – digital träff ska ske via ZOOM, t.ex., föreläsningar, möte med lärare.
E-post – kontakt mellan elev och lärare sker via e-post.

Kursen ges av akademin för hälsa och arbetsliv.


Publicerad av: Hanna Brage Hallenberg Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)