Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Hälsofrämjande inkluderande arbete 7,5hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 14–27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

FHA007

Kursperiod och studietakt

Vecka 35–44 (halvfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Mamunur Rashid
Mamunur.Rashid@hig.se
026-64 50 01

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Folkhälsoarbete innefattar hälsofrämjande arbete (health promotion) och sjukdomsförebyggande arbete (disease prevention). Arbetet måste därför bygga på såväl kunskaper om vad som gör att människor förblir friska (salutogenes) som kunskaper om förhållanden som gör människor sjuka (patogenes). Arbete kan bedrivas på olika nivåer i samhället t.ex. internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Inom dessa nivåer kan arbetet genomföras utifrån ett samhällsperspektiv, arenaperspektiv, grupperspektiv eller individperspektiv.

Den här kursen har ett samhällsperspektiv och handlar om arbetslivet som arena för folkhälsoarbete. Kurslitteraturen består dels av lagar och föreskrifter på arbetsmiljöområdet, men också ett antal forskningsrapporter och andra rapporter om arbetslivets kopplingar och påverkan på olika hälsoutfall. Syftet med kursen är att söka efter de faktorer som bidrar till ökad hälsa i arbetslivet d.v.s. friskfaktorerna.

Kommunikationssätt
Zoom, CANVAS

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Lena Hjelm Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)