Sök

Välkommen till kursen Strategier och metoder inom folkhälsa och hållbar utveckling, 30hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 och 28 augusti.

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

FHG502 14204

Kursperiod och studietakt

Kursen ges på helfart under vecka 35-02

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Namn: Agneta Morelli
E-post: agneta.morelli@hig.se
Telefon: 070-7659824

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Varmt välkommen till kursen Strategier och metoder i folkhälsa och hållbar utveckling!

I den här kursen får du möjlighet utveckla din kunskap i ämnet folkhälsovetenskap med fokus på det strategiska arbetet för folkhälsa och hållbar utveckling samt på hur arbetet kan organiseras i olika organisationer. En viktig del av kursen bygger på fem veckors fältstudier. Du ansvarar själv för att ordna en fältstudieplats. Det är därför viktigt att du redan nu funderar på en organisation där du skulle vilja genomföra fältstudierna och att du tar kontakt med dem. Fältstudierna startar vecka 41 och pågår fram till och med vecka 45.

Den här kursen ger hela 30 hp och pågår under från den 29 augusti 2022 fram till den 15 januari 2023 och består utöver fältstudierna av föreläsningar, seminarier, en gruppuppgift och flera större individuella uppgifter. Vi vet att de studenter som närvarar och är aktiva i den schemalagda undervisningen uppnår ett bättre studieresultat. Föreläsningarna är inte obligatoriska och väljer du att inte delta på föreläsningarna vill jag understryka att det krävs det att du på egen hand sätter sig in i ämnet ordentligt för att bli godkänd. Den undervisning som erbjuds är tänkt att stödja dig i processen att nå kursens mål. Du behöver därför planera dina studier väl då studierna bygger på en högre nivå av självständigt arbete och eget ansvar. Du förväntas aktivt söka kunskap, använda ett kritiskt förhållningssätt och utveckla egna reflektioner.

På Högskolan i Gävle utgår vi ifrån att den enskilde studenten har förmåga till egen kunskapsutveckling. För att få ut det mesta möjliga av kursen bör du studera kurslitteraturen grundligt. En rekommendation är att noga titta igenom kursens upplägg och informationsmaterial inför kursstarten, för att lägga upp en egen studieplan.

Välkomna till kursstart!
Agneta Morelli, kursansvarig

Kommunikationssätt
Under kursens gång används som vanligt Canvas för all kommunikation. Utöver det kommer även studentmailen att användas. Ta därför som vana att regelbundet titta både på din studentmail och i Canvas. Där finns även kursplanen och studiehandledningen med beskrivning av kursens mål, kurslitteratur och schema, m.m.

Vi lärare finns här som inspiratörer och vägledare genom era studier. Hör gärna av er till oss vid eventuella frågor under kursens gång.

Kursen ges av akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)