Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Hälsobeteende för hållbar utveckling 7,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 23 oktober–5 november.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

FHA008 14203

Kursperiod och studietakt

Vecka 45–02 (halvfart )

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Anneli Marttila
Anneli.Marttila@hig.se
026-64 82 36

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Varmt välkomna till kursen Hälsobeteende för hållbar utveckling som ges på halvfart på avancerad nivå under höstterminen 23 och pågår i 10 veckor, med start vecka 45. Kursen ges inom folkhälsovetenskap i ett hållbarhetsperspektiv. Ni kommer att få läsa och diskutera bland annat hur sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer påverkar hälsobeteenden, livskvalitet och hållbar utveckling. Ni kommer vidare att jämföra teorier och modeller som används för att förklara och påverka hälsobeteende och tillämpa olika hälsofrämjande strategier för att i ett hållbarhetsperspektiv stödja och främja hälsobeteenden för individer, grupper, organisationer och samhällen.
Kursen består av webbföreläsningar och inspelade föreläsningar, diskussioner genom diskussionsforum samt individuella skriftliga uppgifter. Webbföreläsningarna är inte obligatoriska men vi vill poängtera att för att bli godkänd på kursen så krävs det att man på egen hand sätter sig in i ämnet ordentligt om man inte deltar på föreläsningarna. Den undervisning som erbjuds är tänkt att stödja er i processen att nå kursens mål. Studierna bygger på eget ansvar, aktivt kunskapssökande, kritiskt förhållningssätt och reflektion. För att få ut det mesta möjliga av kursen bör du studera kurslitteraturen grundligt. En rekommendation är att noga titta igenom kursupplägg och material inför kursstarten, för att lägga upp en egen studieplan.

Kommunikationssätt
Under kursens gång kommer utbildningsplattformen Canvas att användas för kommunikation. I Canvas finner du viktiga dokument som t.ex. kursplan, material och studiehandledningen som ska vägleda dig genom kursen. Ta därför som vana att regelbundet titta i Canvas. I kursplanen (FHA 008) finns beskrivning av kursens mål, innehåll och kurslitteratur.
Hör gärna av er till oss vid eventuella frågor under kursens gång.
Kom ihåg att registrera och skriva in dig på kursen www.student.ladok.se/
Välkomna till kursstart via Zoom på måndag den 6 november klockan 10-11.30, vecka 45. Ni hittar Zoomlänken till kursintroduktionen på kursens sida i Canvas där ni också hittar detaljerat kursschema mm. ca 4 veckor innan kursen startar.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)