Sök

Välkommen till kursen Forskningsmetoder i folkhälsovetenskap II och examensarbete, 30 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursen är öppen för registrering i Ladok 3 januari– 16 januari

Om du inte registrerar dig på kursen under registreringsperioden riskerar du att förlora din plats.

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 03-22.

Information om kursen

Kurskod

FHG800

Anmälningskod

24200

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Namn: Anna-Karin Enhol Näslund

E-post: anna-karin.enhol.naslund@hig.se

Telefon: 026648104

Frågor kring registrering och antagning

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursens upplägg

Välkomna till kursen Forskningsmetoder inom folkhälsovetenskap II och examensarbete. Det är den avslutande kursen inom programmet Folkhälsostrateg för hållbarutveckling. Kursen är på hel fart under 20 veckor och består av föreläsningar, seminarier samt grupp- och individuella uppgifter både muntligt och skriftligt. I den här kursen skriver du ditt examensarbete som är ett självständigt arbete men du kommer att ha en handledare som stödjer dig i arbetet.
Studierna bygger på eget ansvar, aktivt kunskapssökande, kritiskt förhållningssätt och reflektion. Som kursansvarig så vill jag därför påtala att det handlar om att planera sina studier väl. På Högskolan i Gävle utgår vi ifrån att den enskilde studenten har förmåga till egen utvecklings- och kompetenshöjning. För att få ut det mesta möjliga av kursen bör du studera kurslitteraturen grundligt. En rekommendation är att noga titta igenom kursupplägg och material inför kursstarten, för att lägga upp en egen studieplan.

Kommunikation

Under kursens gång kommer utbildningsplattformen Canvas att användas för kommunikation. I Canvas finner du viktiga dokument som t.ex. kursplan, material och studiehandledningen som ska vägleda dig genom kursen. Ta därför som vana att regelbundet titta i Canvas. I kursplanen (FHG800) finns beskrivning av kursens mål, innehåll och kurslitteratur.

Övrig information
Kursintroduktionen är tisdag den 18/1 kl. 10.00–15.00 i sal 11:519.
Klockan 10.00–12.00 kommer jag att gå igenom kursupplägget, dess innehåll och kursmål. Klockan 13.00–16.00 ska vi gå igenom vilka ämnen ni tänkt skriva om i era examensarbeten, du ska presentera ditt område. Utifrån det kan vi sedan fördela handledare.
Kom ihåg att registrera och skriva in dig på kursen i studentportalen.hig.se
Välkomna till kursen!
Med vänlig hälsning Anna-Karin Enhol Näslund, kursansvarig

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.


Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)