Välkommen till kursen Forskningsmetoder i folkhälsovetenskap II och examensarbete, 30 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 03-22.

Kursnamn

Forskningsmetoder i folkhälsovetenskap II och examensarbete

Kurskod

FHG800

Anmälningskod

24202

Ansvarig akademi

Akademin för hälsa och arbetsliv

Kursansvarig lärare

Namn: Anna-Karin Enhol Näslund
E-post: Anna-Karin.Enhol.Naslund@hig.se
Telefon: 0707744657

Kursadministration

Namn: Lena Hjelm
E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 4 januari– 17 januari

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkomna till kursen Forskningsmetoder inom folkhälsovetenskap II och examensarbete. Det är den avslutande kursen inom programmet Folkhälsostrateg för hållbarutveckling. Kursen är på hel fart under 20 veckor och består av föreläsningar, seminarier samt grupp- och individuella uppgifter både muntligt och skriftligt. I den här kursen skriver du ditt examensarbete som är ett självständigt arbete men du kommer att ha en handledare som stödjer dig i arbetet. Utifrån det rådande läget i samhället med Covid-19 kommer stora delar av undervisningen att ges via det digitala verktyget zoom. Vi förhåller och anpassar oss till rekommendationer från regering och ledning på Högskolan.
Studierna bygger på eget ansvar, aktivt kunskapssökande, kritiskt förhållningssätt och reflektion. Som kursansvarig så vill jag därför påtala att det handlar om att planera sina studier väl. På Högskolan i Gävle utgår vi ifrån att den enskilde studenten har förmåga till egen utvecklings- och kompetenshöjning. För att få ut det mesta möjliga av kursen bör du studera kurslitteraturen grundligt. En rekommendation är att noga titta igenom kursupplägg och material inför kursstarten, för att lägga upp en egen studieplan.

Kursintroduktionen är onsdag den 20/1 i kl. 10.00-15.00 i sal 51:325. Om det är möjligt träffas vi på Campus men det kan komma att ändras till zoom. Sker en ändring meddelas det i Canas.
Klockan 10.00-12.00 kommer jag att gå igenom kursupplägget och dess innehåll. Klockan 13.00-15.00 ska vi gå igenom vilka ämnen ni tänkt skriva om i era examensarbeten, du ska presentera ditt område. Utifrån det kan vi sedan fördela handledare. Kom ihåg att registrera och skriva in dig på kursen i Ladok.

Kommunikationssätt

Under kursens gång kommer utbildningsplattformen Canvas att användas för kommunikation. I Canvas finner du viktiga dokument som t.ex. kursplan, material och studiehandledningen som ska vägleda dig genom kursen. Ta därför som vana att regelbundet titta i Canvas. I kursplanen (FHG800) finns beskrivning av kursens mål, innehåll och kurslitteratur.  

Vänliga hälsningar
Anna-Karin Enhol Näslund, Kursansvarig
Anna-karin.enhol.naslund@hig.se


Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-12-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)