Sök

Välkommen till kursen Hälsopolitik och hälsoekonomi 7,5 hp (IT-distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 2 januari och 15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

FHA004, 24201

Kursperiod och studietakt

Vecka 03-12 halvfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Agneta Morelli
agneta.morelli@hig.se
026-64 50 70

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens studietakt är 50 % och bygger på eget ansvar, aktivt kunskapssökande, kritiskt förhållningssätt och reflektioner. Kursen består av tre olika delar, hälsopolitik, hälsoekonomi och ett skrivet PM (förslag till hälsopolitiska åtgärder genom att tillämpa etiska och ekonomiska verktyg och metoder). För att varje student ska kunna få de verktygen som behövs för PM skrivandet kommer de första 4 veckor ägnas åt introduktion till hälsoekonomi (vecka 4-5) och introduktion till hälsopolitik (vecka 6-7). Se studiehandledningen för mer information. Kursstart vecka 3.

Under kursens gång används lärplattformen Canvas för all kommunikation. Där finner du viktiga dokument som t.ex. kursplan, litteraturlista och studiehandledningen som ska vägleda dig genom kursen. Om du inte är bekant med Canvas bör du logga in och orientera dig inför kursens start.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)