Välkommen till kursen Näringslära och matvanor ur ett folkhälso- och hållbarhetsperspektiv, 7,5hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på kvartsfart som it-distans under vecka 04-23.

Kursinformation

Kursnamn

Näringslära och matvanor ur ett folkhälso- och hållbarhetsperspektiv

Kurskod

FHG039

Anmälningskod

24206

Ansvarig akademi

Akademin för hälsa och arbetsliv

Kursansvarig lärare

Namn: Mikaela Willmer
E-post: Mikaela.Willmer@hig.se 
Telefon: 026 648177 

Kursadministration

Namn: Lena Hjelm
E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 13 januari – 19 januari

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursen innehåller uppgifter som ska genomföras under kursens gång där uppgifter görs en i taget. De obligatoriska moment som finns är att utföra uppgifterna och lämna in dem på utsatta tider. Det kommer läggas ut inspelade föreläsningar. Vid kursstart kommer en studiehandledning finnas tillgänglig på Blackboard och den innehåller allt som ska göras fram till kursens slut. Kursen är helt nätbaserad vilket betyder att det inte kommer ske några fysiska träffar. Man behöver inte heller finnas online vid några särskilda tidpunkter. Kursen är på 7.5 hp vilket i tid betyder 5 veckor i sträck om den skulle ha gått på helfart. Den här kursen går på kvartsfart vilket betyder att kursen sträcker sig över hela terminen. Den förväntade tidsåtgången är alltså ca 10 timmar per vecka.  Information om kursens litteratur går att få via kursplanen som finns på HiGs hemsida

Kommunikationssätt

I den här kursen används Blackboard, som är ett webbaserat system för hantering av kurser vid Högskolan i Gävle, en så kallad lärplattform. Via Blackboard lämnas uppgifter in, indelningar i grupper görs, forum för diskussioner skapas och mail skickas till lärare och andra studenter i samma kurs. Vid kommunikation med lärare måste mailadressen som registrerats via antagning.se användas. Ibland delas privat information ut, som betyg, och då vill lärare undvika risken att informationen ges ut till ej berättigad person. Det är på Blackboard som uppgifters poängsättning kan ses för varje student, och det är även där som kommentarer om uppgifter delas ut av lärare.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-12-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)