Sök

Välkommen till kursen Folkhälsopsykologi, 7,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 13 mars och 26 mars.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

FHA002, 24202

Kursperiod och studietakt

Vecka 13–22 (halvfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Mamunur Rashid
mamunur.rashid@hig.se
026-64 50 01

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Studiehandledningen är till för din vägledning under kursen. Den innefattar i korthet kursens innehåll: Folkhälsopsykologi som hälsovetenskapligt teori- och praktikområde, Psykologiska faktorer av betydelse för hälsobeteendet, Jämlikhetsperspektiv på hälsa och ohälsa, Tillämpning av en hälsomodell - relaterat till ett hälsoriskbeteende i befolkningen. I studiehandledningen ges en beskrivning av varje studieområde och de tillhörande examinationsuppgifterna. Kurslitteraturen utgör den huvudsakliga kunskapskällan, men på Canvas ges också hänvisningar till andra källor som är tänkta att tjäna som vägledning och inspiration till studierna.

Kursens tre första uppgifter utgörs av diskussionsuppgifter på Canvas i mindre grupper och innebär reflektion och diskussion tillsammans med gruppkamrater – utifrån kurslitteraturen och övrigt kursmaterial. Den avslutande skriftliga uppgiften gör ni helt individuellt. För att upplägget med diskussionerna på Canvas ska fungera så är det viktigt att ni respekterar den angivna tidsramen för respektive diskussionsuppgift. Lägg in ditt eget inlägg innan du tar del av diskussionen. De egna inläggen på de tre diskussionsuppgifterna läggs vid varje tillfälle in på en onsdag. Därefter följer sex dagar – torsdag till tisdag – då gruppen ska diskutera varandras inlägg. Om du inte har möjlighet att vara med i diskussionen under samtliga dessa dagar, kan du förhoppningsvis ändå delta i början och slutet av det angivna tidsintervallet. Grupperna till diskussionsuppgifterna kommer att skapas under v. 13 och blir då tillgängliga i er vänstermarginal i Canvas.

Beskrivning av litteratur till varje uppgift anges under ”Examinationsuppgifter” på Canvas. Webbföreläsningar kommer att läggas upp under kursens gång i relation till de olika teman som uppgifterna berör. Föreläsningarna kommer att vara tillgängliga under två veckors tid.

Kommunikationssätt
Zoom, CANVAS

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Lena Hjelm Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)