Sök

Välkommen till kursen Fastighetsvärdering B, 7,5 hp!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti och 28 augusti.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

FEG250 11137

Kursperiod och studietakt

Kursen ges på halvfart under vecka 35-44

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Maria Kulander

E-post: maria.kulander@hig.se

Tel: 026-64 89 74

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen examineras genom en individuell tentamen samt en gruppuppgift (3-4 personer). Gruppuppgiften (projektarbetet) innebär att besiktiga ett småhus samt skriva ett värdeutlåtande i rapportform. Ett schema är på gång att läggas ut och vi räknar med att kunna ha kursen som campusföreläsningar. Om det blir ändringar på grund av t ex pandemin går vi ut med anslag på Canvas. Även om föreläsningar sker i sal så kommer en hel del material dock att läggas ut på just Canvas, så titta under de olika rubrikerna vad vi har lagt ut och lägger ut under kursens gång. Den studiehandledning vi lägger ut kan också ge svar på många frågor, liksom kursplanen. Dessa läggs ut då det är dags att öppna Canvassidan.

Kommunikationssätt
Det normala kommunikationssättet är via Canvas och campusföreläsningar, om inget annat anges.

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)