Sök

Välkommen till kursen Fastighetsvärdering B, 7,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti och 28 augusti.

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

FEG250 11137

Kursperiod och studietakt

Kursen ges på halvfart under vecka 35-44

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Maria Kulander

E-post: maria.kulander@hig.se

Tel: 026-64 89 74

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen examineras genom en individuell tentamen samt en gruppuppgift (3-4 personer). Gruppuppgiften (projektarbetet) innebär att besiktiga ett småhus samt skriva ett värdeutlåtande i rapportform. Ett schema är på gång att läggas ut och vi räknar med att kunna ha kursen som campusföreläsningar. Om det blir ändringar på grund av t ex pandemin går vi ut med anslag på Canvas. Även om föreläsningar sker i sal så kommer en hel del material dock att läggas ut på just Canvas, så titta under de olika rubrikerna vad vi har lagt ut och lägger ut under kursens gång. Den studiehandledning vi lägger ut kan också ge svar på många frågor, liksom kursplanen. Dessa läggs ut då det är dags att öppna Canvassidan.

Kommunikationssätt
Det normala kommunikationssättet är via Canvas och campusföreläsningar, om inget annat anges.

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)