Sök

Välkommen till kursen Metodkurs företagsekonomi C, 7,5 hp!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti och 28 augusti.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

FEG301 11142

Kursperiod och studietakt

Kursen ges på kvartsfart under vecka 35-02

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Svante Brunåker
E-post: Svante.Brunaker@hig.se
Tel: +46 26-648883

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkommen till Metodkurs företagsekonomi C, 7,5 hp, ht 2022

Upplägg
Kursen består av fyra examinerande moment (arbetsuppgifter): PM problematisering, Hemtentamen, Dugga och PM metodgranskning. Av dessa är redovisningen av PM metodgranskning examinerande moment med krav på närvaro i sal eller via Zoom. Schema, studiehandledning, kursplan med mera hittar du på kurskortet i Canvas.


Kursstart är den 30 augusti kl 10-12 och sker i sal och via Zoom, Deltar du via Zoom ska ditt namn (Förnamn Efternamn) synas i bild. Länk till mötet hittar du på kursens Canvas kort under Anslag, sal anges i schemat.

Välkommen till kursen!
Svante Brunåker, kursansvarigKommunikationssätt

Metodkursen ges som en hybridkurs där du som student i största möjliga mån ska kunna välja hur du vill följa kursen, antingen på distans via Zoom alternativt i sal på campus. Är du antagen till campus är du alltså välkommen att ta del av hela eller delar av kursen via Zoom. Eller tvärt om, är du antaget till distans är du välkommen att delta på de föreläsningar som sker i sal. Det är nödvändigt att du har tillgång till dator med kamera och hörlurar för att kunna delta.

Eftersom vi är flera lärare på kursen kan lösningarna se lite olika ut vad gäller inspelning i realtid eller inspelningar utlagda i förväg. En del av föreläsningarna kommer att spelas in och finnas tillgängliga via Canvas i efterhand. Några moment i kursen kommer endast att ges digitalt via Zoom.

Andra föreläsningar kommer att finnas på Canvas att ta del av före de schemalagda träffarna. Då tittar du på föreläsningen och förbereder svar på eventuella frågor från föreläsaren. Därefter sker den schemalagda lektionen som blir en diskussion kring de frågor du har och lärarens frågor. All information vad gäller träffarnas upplägg anges i schemat och som anslag på Canvas.

 

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)