Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Metodkurs företagsekonomi C, 7,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 14–27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

FEG301, 11159

Kursperiod och studietakt

Vecka 3502 på kvartsfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Svante Brunåker
Svante.Brunaker@hig.se
026-64 88 83

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Upplägg
Kursen består av fyra examinerande moment (arbetsuppgifter): PM problematisering, Hemtentamen, Dugga och PM metodgranskning. Av dessa är redovisningen av PM metodgranskning examinerande moment med krav på närvaro via Zoom. Schema, studiehandledning, kursplan och instruktioner för respektive moment hittar du på kurskortet i Canvas.

Kommunikationssätt
Metodkursen ges som en hybridkurs där du som student i största möjliga mån ska kunna välja hur du vill följa kursen, antingen på distans via Zoom alternativt i sal på campus. Är du antagen till campus är du alltså välkommen att ta del av hela eller delar av kursen via Zoom. Eller tvärt om, är du antaget till distans är du välkommen att delta på de föreläsningar som sker i sal. Det är nödvändigt att du har tillgång till dator med kamera och hörlurar för att kunna delta. Du förväntas ha kameran påslagen när du är aktiv i samtal och redovisningar.

Eftersom vi är flera lärare på kursen kan lösningarna se lite olika ut vad gäller inspelning i realtid eller inspelningar utlagda i förväg. En del av föreläsningarna kommer att spelas in och finnas tillgängliga via Canvas i efterhand. Några moment i kursen kommer endast att ges digitalt via Zoom.

Andra föreläsningar kommer att finnas på Canvas att ta del av före de schemalagda träffarna. Då tittar du på föreläsningen och förbereder svar på eventuella frågor från föreläsaren. Därefter sker den schemalagda lektionen som blir en diskussion kring de frågor du har och lärarens frågor. All information vad gäller träffarnas upplägg anges i schemat och som anslag på Canvas.

Kursstart är den 29 augusti kl 10-12 och sker i sal och via Zoom, Deltar du via Zoom ska ditt namn (Förnamn Efternamn) synas i bild. Länk till mötet hittar du på kursens Canvas kort under anslag, sal anges i schemat.

Välkommen till kursen!

Svante Brunåker, kursansvarig

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Sandra Svahn Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-05-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)