Välkommen till kursen Ledarskap och organisation B 7,5 hp, campus

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 04–13.
Kursnamn

Ledarskap och organisation B

Kurskod

FEG210

Anmälningskod

21158

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare


Signe Jernberg

E-post: signe.jernberg@hig.se

Tel: 026-648500

Kursadministration

Eva Persson

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 2020-01-13--2020-01-19

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursens schema >

Kursupplägg

Kursupplägg

Välkommen till kursen Ledarskap och organisation B, en kurs där vi genom fyra perspektiv på ledarskap och organisation, det strukturella, HR-perspektivet, det politiska och det symboliska, både breddar och fördjupar era ämneskunskaper.

Kursen genomförs med löpande examination vilket innebär att kursen framförallt byggs kring ett antal examinationsuppgifter. Dessa genomförs både individuellt och i grupp, skriftligt samt muntligen genom examinerande seminarier. Den första inlämningsuppgiften lämnas in två veckor efter kursstart, det är därför viktigt att du kommer igång och arbetar med kursen redan från första dagen. För att genomföra kursen på ett bra sätt behövs ett stort mått av självständighet när det kommer till att läsa kurslitteraturen, söka annan litteratur samt på egen hand driva arbetet med examinationsuppgifterna. Det kommer dock finnas stöd för detta arbete genom föreläsningar, seminarier samt handledning.

Observera att det schema som finns för kursen är preliminärt och kan komma att ändras.

Vi rekommenderar att du i god tid införskaffar dig kurslitteraturen som vi kommer att arbeta med:

Bolman, G. & Deal, T. (senaste upplagan). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur.
Bryman, A., & Bell, E. (senaste upplagan). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber.

Bästa hälsningar

Signe Jernberg, Nina Daskalova, Peter Edlund och Jens Lahti

Kommunikationssätt

Mer information om kursens upplägg, examinationsmoment och liknande finns i den studiehandledning som läggs ut på kursens Blackboardsida en vecka innan kursstart.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Eva Persson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-12-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)