Sök

Välkommen till kursen Fastighetsvärdering B 7,5 hp (distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

FEG250, 21164

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–12 (halvfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Maria Kulander
maria.kulander@hig.se
+4626648974

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Undervisningen har inga obligatoriska träffar, men det kommer att finnas mycket material upplagt som webbföreläsningar etc. på Canvassidan. Som komplement brukar vi ha enstaka zoom-tillfällen då ni kan ställa frågor. Datum anges på Canvas senare. Examinationen sker via dels en individuell tentamen och dels ett grupparbete (3-4 personer). Grupparbetet är att värdera ett småhus och lämna in ett värdeutlåtande i rapportform. En studiehandledning brukar läggas ut på Canvassidan i samband med kursstart där många av era frågor får svar. Alla kursböcker som nämns i kursplanen används. Detaljerade sidhänvisningar/kapitelhänvisningar kommer att finnas i studiehandledningen.

Kommunikationssätt
Kommunikation sker i första hand via Canvas och i andra hand via zoom.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)