Sök

Välkommen till kursen Fastighetsvärdering B 7,5 hp (distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursen är öppen för registrering i Ladok 3 januari - 16 januari

Om du inte registrerar dig på kursen under registreringsperioden riskerar du att förlora din plats.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 3-12.

Information om kursen

Kurskod

FEG250

Anmälningskod

21166

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Namn: Maria Kulander
E-post: Maria.Kulander@hig.se
Telefon: +4626648974

Frågor kring registrering och antagning

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursens upplägg

Kursen examineras genom en individuell tentamen samt en gruppuppgift (projektarbete). Gruppuppgiften går ut på att värdera ett småhus som gruppen (3-4 personer) besiktigar samt skriver ett värdeutlåtande i rapportform om. Tidigare har det förekommit träffar, men i och med bland annat pandemin så kommer allt material att läggas ut som webbföreläsningar m m. Detta brukar kompletteras med ett introduktionstillfälle samt en frågestund inför tentamen via zoom. Under introduktionen tas bland annat kursplanen samt studiehandledningen upp. Zoomtillfällena är uppskattade, men är ej obligatoriska.

Kommunikationssätt
All kommunikation kommer att ske via Canvas, men där kommer även att finnas länkar till zoom, då vi har zoomtillfällen. Då vi nyligen uppdaterat kurslitteratur så råder vi er att läsa litteraturlistan noga i samband med att ni köper litteraturen.


Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.


Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)