Välkommen till kursen Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5hp (campus)

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 14-23.

Kursnamn

Ekonomi- och verksamhetsstyrning A

Kurskod

FEG130

Anmälningskod

21104

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Erika Persson

E-post: erika.persson@hig.se

Tel: 070-518 58 92

Kursadministration

Anneli Berglund

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 2019-03-25 - 2019-03-31

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursupplägg

Kursupplägg

Välkommen till denna Campuskurs i ekonomi- och verksamhetsstyrning. Jag ser med stort intresse och engagemang fram emot att få möta er och guida er genom denna kurs. Vi kommer att behandla grundläggande begrepp och modeller inom främst traditionell verksamhetsstyrning. De centrala begreppen är budgetering, produktkalkylering och investeringskalkylering.

Vi träffas första gången den 1/4, kl. 09.00-12:00 i vårt ”VIRITUELLA KLASSRUM” på Zoom. Här kommer vi ge alla föreläsningar online, men själva övningstillfällena sker ”fysiskt” i klassrum på HIG. Föreläsningarna kommer även att spelas in och i efterhand publiceras på Blackboard. Klicka på följande länk, så kommer du in i klassrummet (prova redan nu).

https://hig-se.zoom.us/j/349650888

När vi träffas i virituella klassrummet den 1/4, håller jag en introduktion till kursen och dess upplägg, men även föreläsning 1. Föreläsningsmaterial kommer att finnas tillgängligt på Blackboard (BB) inför varje föreläsningstillfälle. Föreläsningarna sker online (riktar sig även till kursen 21114 och 21108) och du kan ställa frågor och interagera med mig och övriga åhörare antingen genom att chatta eller om du vill koppla på en mikrofon. De flesta brukar välja att chatta.

PRAKTISKA ÖVNINGSTILLFÄLLEN SKER I SAL PÅ CAMPUS

Kursen består av 7 onlineföreläsningar och 6 praktiska övningstillfällen i sal på Hig, då vi träffas ”face to face”. Vi samkör två campuskurser. Därför är det jätteviktigt att du kollar schemat noggrant för att se vilket övningstillfälle du ska gå på:

Ni har första övningstillfället torsd 11/4, kl 13.00-16.00, sal 31520, och under rubriken moment på schemat står det ”Övningstillfälle 1 - Endast för Ekonomiingenjörsprogrammet, Industriell ekonomi och miljöstrateg Se övningar på BB.”

FRIVILLIGA RÄKNESTUGOR

Jag har även schemalagt tre ”räknestugor”. Den 8/5, 15/5 och 5/6 mellan 16.00-18.00 i Stora Jadwigahallen, 13111. Här sker ingen undervisning, utan ni sitter och räknar/pluggar på det ni vill och räcker upp handen när ni vill ha hjälp. Dessa räknestugor är en extrahjälp för de som vill.

Examinationsmomenten i denna kurs är:

  • Inlämningsuppgift 1 Budget.(gruppuppgift). Presenteras och lämnas ut i samband med föreläsning om budget den 23/4. Deadline fredag 10/5 kl 16.00. Se instruktioner på kursens BB-sida.
  • Inlämningsuppgift 2 PM i prestationsmätning. (gruppuppgift) Presenteras i samband med kursstarten den 1/4. Deadline onsdag 31/5 kl 16.00. I PM-arbetet examineras även vetenskapsteoriboken Sohlberg & Sohlberg, ”Kunskapens former”. PM-seminarium äger rum tisdag 4/6 i sal 99136.
  • Skriftlig tentamen äger rum i vecka 23, fredag 7/6, 09.00-14.00 och omtentamen i vecka 33, onsdag 14/8. Det är endast den skriftliga tentamen som är betygsgrundande. Inlämningsuppgift 1 och 2 är ej betygsgrundande men obligatoriska.

BILDA GRUPP UNDER VECKA 14

Redan under kursens första vecka, vecka 14, vill jag att ni bildar grupper om 5-6 personer. Se BB för inskrivning av grupper. I denna grupp gör ni både inlämningsuppgift 1 och 2.

För mer detaljerad information kring kursupplägg och examination, läs studiehandledningen för kursen som ligger under ”Information” på kursens Blackboardsida.

Föreslår att ni i god tid införskaffar kurslitteraturen.

KURSENS BLACKBOARDSIDA ÄR GEMENSAM FÖR BÅDA CAMPUSKURSERNA 21113 OCH 21114

Ber dig notera att vi har samma Blackboardsida för båda campuskurserna 21113 och 21114. Innan kursstart, ta del av den information som finns på Blackboard. Den mesta informationen gäller båda campuskurserna, men ex.vis inskrivning av grupp och information kring examinationsseminarium anges under specifik rubrik:

”Ekonomiingenjörsprogrammet, Industriell ekonomi och miljöstrateg – kurs 21113”

Kurslitteratur

Beställ kurslitteraturen så snart som möjligt:

Andersson, G., (senaste upplagan). Ekonomistyrning - Beslut och handling. Studentlitteratur. sidor: ca 510

Andersson, G., (senaste upplagan). Ekonomistyrning - Beslut och handling, Övningsbok.

Studentlitteratur. sidor: ca 245

Sohlberg, P. & Sohlberg, B-M., Kunskapens former - vetenskapsteori och forskningsmetod.

Liber. sidor: ca 270

Vetenskapliga artiklar inom området, max 50 sidor.

Övrigt material kan tillkomma om max 100 sidor.

Vi ses den 1/4 i vårt virituella klassrum:

https://hig-se.zoom.us/j/349650888

Med vänlig hälsning,

Erika Persson

epo@hig.se, 0705185892, rum 61:313 i hus Embla

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Anneli Berglund Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-12-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)