Välkommen till kursen Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 7,5hp (campus)

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 14-23.

Kursnamn

Ekonomi- och verksamhetsstyrning B

Kurskod

FEG230

Anmälningskod

21105

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Erika Persson

E-post: erika.persson@hig.se

Tel: 070-518 58 92

Kursadministration

Anneli Berglund

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 2020-03-23-2020-03-29

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursupplägg

Kursupplägg

Ser fram emot att träffa er vid kursstart måndagen den 1/4 kl. 13:00-16:00 (sal 51525). Då går vi igenom kursens olika delar och förväntningar. Längre ned i detta välkomstbrev görs en presentation av kursens upplägg och examinationer. Denna campuskurs ges på halvfart under veckorna 14-23. Kursansvarig lärare är jag, Erika Persson. Kontakta mig om du har frågor om kursen på e-post erika.persson@hig.se eller telefon 0705-185892.

Välkommen till kursstart. Ser fram emot att guida er genom denna kurs som omfattar tre delar. I den första delen fördjupar vi oss i olika metoder i traditionell internredovisning, med bla. standardkostnadsredovisning och avvikelseanalys. I del två, studerar vi hur den moderna ekonomi-styrningen vuxit fram utifrån den kritik som framförts mot traditionell ekonomistyrning. I den moderna verksamhetsstyrningen finns ett fokus på hållbarhet. I del tre, kommer ni att tillämpa de kunskaper som ni erhållit från den första och andra delen, genom att göra en kvalitativ studie, dvs fallstudie. Ni ska utförligt beskriva, kritiskt granska och bedöma en verksamhets ekonomi- och verksamhetsstyrning. Denna kurs bygger på att ”samla poäng” i de olika momenten som presenteras nedan.

Den stora uppgiften i kursen är att med hjälp av den kvalitativa metoden ”fallstudie”, göra en djupstudie för att beskriva hur ett (valfritt) företag jobbar med sin ekonomi- och verksamhetsstyrning. Innan själva djupstudien görs, skall ni i gruppen göra en ”förstudie”, dvs en pilotstudie över hur tre olika företag (ni väljer företag själva), jobbar med sin ekonomi- och verksamhetsstyrning. En förstudie/pilotstudie innebär en översiktlig studie av ett problem. I förstudien motiverar ni vilket de tre studerade företagen ni vill gå vidare med i fallstudien. Total poäng för förstudie och fallstudie (inkl. opposition), är max 35 poäng. I uppgiften ”företagsspel” kan er grupp även få max 5 poäng.

Individuellt kan du samla max 60 poäng (20 p internredovisning och 40 p hemtentamen). Således är maxpoäng för kursen, 100 poäng.

Nedan finner ni kursens examinationsmoment. Inlämningsuppgiften i Internredovisning och själva hemtentamen är individuella uppgifter. Övriga är gruppuppgifter.

Förstudie - (gruppuppgift)

max 10 poäng. En översiktlig studie (pilotstudie) av 3 företag. Du väljer 1 av dessa till fallstudien. Deadline 23/4 kl 16.00 (inlämning via BB). Förstudien lämnas även i utskriven form till läraren vid seminariet/presentationen 26/4, sal 99516.

Internredovisning –(individuell uppgift)

max 20 poäng. Praktisk uppgift i internredovisning. Presenteras i samband med föreläsningen den 5/4. Deadline fredag 26/4 kl 16.00. Inlämning via Blackboard (BB).

Företagsspel- max 5 poäng. ”Hubro Business Simulation”

(gruppuppgift)

Under 3 timmar spelar ni aktivt mot andra grupper i ett affärssimuleringsprogram. Se instruktionerna på BB hur du ska förbereda dig. Testspel och information 24/4, 13.00-15.00. Examination, dvs. företagsspelet äger rum 3/5, 09.00-15.00.

Hemtentamen - (individuell uppgift)

max 40 poäng. Hemtentamen blir tillgänglig på BB 6/5 kl 07.00.och deadline är kl 12.00 den 8/5. Inlämning sker på anvisad plats på BB.

Kvalitativ studie - Fallstudie (gruppuppgift )

max 25 poäng. Studera Bryman & Bell del III, Deadline den 3/6 kl 16.00. Inlämning via BB.

Skriftlig och muntlig opposition. Slutseminarium äger rum 7/6.

Till min hjälp i kursen har jag Larisa Nilsson och Saeid Homayoun. Vi ser fram emot att träffa er vid kursstart den 1/4. I mellantiden vill jag uppmuntra er att så snart som möjligt införskaffa kurslitteraturen.

OBS! För kurslitteraturen ”Internredovisning och prestationsmätning” (Lönnqvist och Lind), finns e-bok att köpa. Men vad beträffar övningsboken, så finns den som utskrivbart häfte på BB.

Kurslitteratur:

Almqvist, R., Holmgren Caicedo, M., Johansson, U., & Mårtensson, M., (senaste upplagan). Ansvarsfull verksamhetsstyrning. Malmö: Liber. sidor: ca 150

Bryman, A., & Bell, E., (senaste upplagan). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber. sidor: ca 600

Lindvall, J., (senaste upplagan). Verksamhetsstyrning – från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning. Lund: Studentlitteratur. sidor: ca 300

Lönnqvist, R., & Lind, J., (senaste upplagan).

Internredovisning och prestationsmätning. Lund: Studentlitteratur. sidor: ca 300

Vetenskapliga artiklar, max 50 sidor.

Övrigt material, max 100 sidor.

Referenslitteratur Wallander, J., Budgeten – ett nödvändigt ont. SNS Förlag.

För mer detaljerad information kring kursupplägg och examination, läs studiehandledningen för kursen som ligger under ”Information” på kursens Blackboardsida.

Vi ses den måndagen den 1/4 kl 13.00 i sal 51525!

Med vänlig hälsning,

Erika Persson

epo@hig.se, 0705185892


Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Anneli Berglund Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-03-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)