Välkommen till kursen Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 04–23.
Kursnamn

Examensarbete i företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp

Kurskod

FEG300

Anmälningskod

21114

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Jens Eklinder-Frick

E-post: jens.eklinder.frick@hig.se

Tel: 026-648925

Kursadministration

Anneli Berglund

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: Görs manuellt av kansliet i samband med första kursträff, förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda.

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursupplägg

Kursupplägg

Bra att veta om kursen

Kursen ges integrerat med metod- och teorikurs på heltid under terminen. Terminen inleds med teori- och metodkurs för att successivt övergå i examensarbete. Teorikurs och examensarbete genomförs i grupper om cirka 16 personer med ett tiotal obligatoriska gruppseminarier. Distansstudenter deltar virtuellt uppkopplade utom vid kursintroduktionen samt vid slutseminarium då fysisk närvaro i Gävle krävs för alla studenter.

Val av examensarbetets inriktning

Bifogat i detta brev finner du blankett för val av delämne.

Förutsättningarna för att registreras på kursen

Förutsättningarna för att bli registrerad på kursen är att alla förkunskaper är uppfyllda. Om du har enstaka rest på någon kurs vid kursstart kan du ändå tillåtas börja på examens­arbetes-terminen, men du måste tänka på att du senast vecka 6 (då resultatet från höstterminen 2019 publicerats) ska kunna uppvisa godkända resultat på de enstaka resterna för att få fullfölja examensarbetet. Då uppsatsen skrivs i par är det av yttersta vikt att inom paret uppmärksamma tidigare studieresultat, så att du inte plötsligt står utan skrivpartner.

Några saker inför examensarbetet vårterminen 2020.

Vid första träffen är det obligatoriskt för alla att delta på plats, såväl campus- som distansstudenter. Eftermiddagen kommer att inledas med upprop. De som är på plats är de som ska delta under våren. Efter en introduktion av kursansvarig kommer våra examinatorer informera om vilka förväntningar de har på era arbeten för att de ska bli godkända. Sist under eftermiddagen blir ni studenter indelade i handledargrupper som rymmer den inriktning/delämne ni tilldelats (redovisning och finansiering, ekonomi- och verksamhetsstyrning, marknadsföring eller ledarskap och organisation). När ni träffas i handledargruppen kommer vårens handledarschema, som rymmer de obligatoriska seminarierna, att läggas fast.

Det är viktigt att redan nu söka skrivarpartner. Alla arbeten författas i par. Det är mindre viktigt att redan nu vara klar över vilka frågor ert arbete ska besvara. Ni kommer att erbjudas olika alternativ från de handledare ni möter och det kan många gånger vara fördelaktigt att skriva inom ett område som handledarna forskar. För att bekanta er med vad handledarna forskar inom kan du gå till Blackboard och in i det delämne du valt. Där kommer det att finnas olika forskningsspår redovisade. Under Information kommer även att finnas en forskningsfolder utlagd som berättar om aktuell forskning inom avdelningen. Det finns förstås även möjligheter att skriva inom ett eget valt område.

Terminen omfattar tre kurser som ni läser parallellt: en metodkurs (7,5hp), en teorikurs (7,5hp) som är till för att ni ska kunna fördjupa er inom det ämnesområde ni väljer; samt själva examensarbetet (15hp). Terminen inleds med teorikursen och metodkursen och arbetet med att skriva x-jobb påbörjas successivt under terminen. Terminens arbete bygger i stor utsträckning på seminarieverksamhet och det kommer att finnas ett tiotal obligatoriska seminarier inplanerade. Distansstudenter träffas via distansuppkoppling och det är nödvändigt att ha tillfredsställande utrustning för detta, till exempel headset, så att kommunikationen fungerar.

Det har visat sig att studenter som läser på distans valt olika sätt att fullfölja kursen. De flesta har valt helfart och följer på så sätt campusstudenternas takt. Andra har gjort så att de delat upp arbetet på två terminer. Det är lämpligt att direkt vid första träffen påbörja en dialog med handledare om hur arbetet ska läggas upp. Vi vill passa på att säga att studietakten under x-jobbsterminen av studenterna uppfattas betydligt högre än tidigare under utbildningen.

En Blackboardsida för kursen Examensarbete i företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp, Campus och Distans vt20 kommer inom kort att läggas ut. Där kommer det att successivt läggas ut material, till exempel kursens studiehandledning. Läs den så snart du kan – där finns information om det mesta i kursen.

Med vänlig hälsning

Jens Eklinder-Frick

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Anneli Berglund Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-02-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)