Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Genusvetenskap 1-30 hp! distans!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok: 14–27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

GEG000 12400

Kursperiod och studietakt

Vecka 35–22 (halvfart)

2 terminer

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Sarah Ljungquist
sarah.ljungquist@hig.se
070-1914569

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Bästa genusstudent!
Vi önskar dig varmt välkommen till Genusvetenskap 1–30 hp vid Högskolan i Gävle. Kursen är en helt nätbaserad distanskurs som löper med 50 % studietakt över två terminer. Vi erbjuder sex till sju digitala seminarier per termin. Tiderna för dessa är preliminärt torsdagar kl. 18-20. Deltagandet i seminarier är frivilligt men önskvärt. Aktivt seminariedeltagande underlättar studierna avsevärt. Den som inte deltar i seminarierna gör extrauppgifter på hemtentamen (eller motsvarande examination).
Kurslitteraturen hittar du i nätboklådor (nätbokhandeln), forskningsbibliotek och i vissa fall även stadsbiblioteken. Planera din läsning väl; halvfartsstudier motsvarar ca 20 timmars arbete per vecka. Momentschema med seminariedatum för kursens första moment, 0010, kommer att finnas tillgängligt på Canvas tisdag 8 augusti.
Läsordning för första kursmomentet, se nedan. Observera valet mellan Kärlek, makt och systerskap eller Ebba Witt-Brattströms Å alla kära systrar. Du väljer själv vilken av dessa texter du läser.

Kursens upplägg
Läsordning, första kursmomentet:
vecka 35 - 36
• Simone de Beauvoir (1949) Det andra könet (ett kapitel, tillhandahålles)
• Nina Björk (1996) Under det rosa täcket.
• Gerd Brantenberg (1978) Egalias döttrar.

vecka 37 - 38
• Lena Gemzöe (2002) Feminism s. 11 – 174.
• Hirdman (1988) ”Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning”, Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 3. (Tillhandahålls på Canvas.)
• Eriksson & Gottzén (2020) Genus.

vecka 39 – 40
• Mendel-Enk, (2004) Med uppenbar känsla för stil, kapitel 1 - 5.
• Forkby, Kousmanen & Örnlind (2020) Bland bröder och fiender, kap. 1 och 3.

vecka 41 - 44
• Olson (red.) (2002) Kärlek, makt & systerskap s. 9 - 51 eller motsvarande antal valfria sidor i Witt-Brattström (2010) Å alla kära systrar. (Den förstnämnda boken har visat sig vara svår att få tag i och kan därför ersättas med Witt-Brattströms bok.)
• De Los Reyes & Gröndahl (2007) Framtidens feminismer, s. 9 - 115.
• Esseveld & Larsson (1996) Kvinnopolitiska nyckeltexter.
• Connell (2009) Maskuliniteter, s. 95 - 105 (i kapitel 3) samt 115 - 162 (i kapitel 4).
• Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer? (2006) (ett par kapitel, tillhandahålles).

Som ett komplement till läsningen finns inspelade föreläsningar att tillgå. Den första är en bred introduktionsföreläsning av Bengt Nilsson medan min (Sarah Ljungquists) föreläsning 1 - 6 fungerar som extra stöd för studierna. Dessa följer Gemzöes upplägg.
• Introduktionsföreläsning (Bb)
• Föreläsning 1, ”Från kvinnoemancipation till feminismer”(Bb)
• Föreläsning 2, ”Från patriarkat till genussystem” (Bb)
• Föreläsning 3, ”Kvinnors sexualitet och arbete” (Bb)
• Föreläsning 4, ”Att vidga det mänskliga” (Bb)
• Föreläsning 5, ”Postmodernism, queer, feministiska män och framtidens feminismer”
• Föreläsning 6 ”Etnicitet och kön”
• En eller ett par generella föreläsningar inom genusområdet (bonusmaterial).

Kommunikationssätt
Vi använder utbildningsplattformen Canvas som kursplats. Kursen omfattar bland annat föreläsningar som du kan se via din dator, träffar (i vilka du deltar antingen fysiskt eller digitalt, se mer nedan) och olika muntliga och skriftliga examinationer (oftast hemtentamina).
Webbseminarierna håller vi i Zoom som fungerar i både dator och mobil (pc, mac, linux iOS och android). Det går att ladda ner i förväg som gratisprogram eller app, men det är inte nödvändigt. Inför varje seminarium läggs en länk på Canvas. Länken används i webbläsaren och är sedan självinstruerande (se bara till att göra det i god tid före det första seminarietillfället).
För det digitala seminariedeltagandet krävs fungerande mikrofon, webbkamera och bra uppkoppling.

Övrig information
Huvudsakliga lärare på kursen är
• Sarah Ljungquist, Fil.Dr, och universitetslektor i genusvetenskap, ämnesansvarig för genusvetenskap.
• Per-Erik Söderberg, universitetsadjunkt i religionsvetenskap med genusinriktning.

Du kommer också att träffa en del gästföreläsare/gästlärare.
• Examinator på kursen är: Jaana Kurvinen, Ek. Dr, Avdelningschef, Avdelningen för humaniora

Vi önskar dig en underbar sommar och ser fram emot att möta dig på genusvetenskap i höst - varmt, varmt välkommen till genusvetenskap i Gävle!

Sarah Ljungquist
Cecilia Annell
Per-Erik Söderberg

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)