Sök

Välkommen till kursen Introduktion till högre studier, 7,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti – 28 augusti.

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SBG011 17313

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-44 halvfart

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Simon Skytt Dempwolf
simon.skytt.dempwolf@hig.se
026-648581

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen innehåller både obligatoriska moment och icke obligatoriska moment, det är dock fortfarande starkt rekommenderat att delta på de icke obligatoriska momenten. Inspelat material kan förekomma.

Under kursens gång kommer du att få känna på hur det är att studera på högskolenivå, du kommer att få lära dig mer om det akademiska systemet och ämnesområdet lantmäteriteknik, samt arbeta med projekt i grupp. Kursen ska ge en förståelse för viktiga moment inom högskolestudier som t.ex. informationssökning, akademiskt skrivande och referenshantering. Se kursplanen för mer information.

Vi på högskolan följer de restriktioner som utfärdats av Folkhälsomyndigheten med anledning av Covid-19. Detta innebär att kursen Introduktion till högre studier, som i grunden är en campuskurs, kommer att genomföras delvis på campus och delvis på distans för att minska risken för eventuell smittspridning. Schemalagda tider kan komma att växlas mellan campus och distans under kursens gång.

Vi kommer att använda oss av webbmötestjänsten Zoom för de moment som ska genomföras på distans. För dessa moment behöver du tillgång till en dator med inbyggd/extern webbkamera (alt. mobil med kamera) och headset med mikrofon. Se information om hur du använder Zoom under "Webbmöten via Zoom" på högskolans hemsida. Kursen använder lärplattformen Canvas för t.ex. information om kursen, studieuppgifter, inlämningar, tentamen och kommunikation med andra studenter. Du får tillgång och introduktion till Canvas under kursens första vecka.

Kan du av särskild anledning inte vara med på schemalagd tid, så kontakta kursansvarig. Schemat finns tillgängligt under fliken Kursplan, kurslitteratur och schema. Notera att schema för kurser normalt finns tillgängligt fyra veckor innan respektive kursstart, så fram till dess kan ändringar förekomma.

Har du frågor om kursen kan du kontakta kursansvarig via telefon eller e-post.

Välkommen!

För att få tillgång till kursen i lärplattformen så måste du först registrera dig i Ladok. När du har registrerat dig på din kurs i Ladok så skrivs du automatiskt in på kursen i lärplattformen Canvas. Det kan ta cirka 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i Canvas, då kan du logga in och se din kurs. En förutsättning för att du ska kunna se din kurs i Canvas är att läraren öppnat den för deltagare. Detta sker i vissa fall först vid kursstart.

Kursen ges av akademin för teknik och miljö.

Logga in i Canvas

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)