Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Kroppsnormer, kultur och doping 7,5hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 14–27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

IDG027 14104 campus, 14105 distans

Kursperiod och studietakt

Vecka 35–44 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Anna Qvarfordt
Anna.Qvarfordt@hig.se
026-64 88 74

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Välkommen till kursen Kroppsnormer, kultur och doping som är en obligatorisk kurs i det idrottsvetenskapliga programmet. Kursen startar måndag den 28 augusti, avslutas fredagen den 29 september och går med 100% studietakt.

Undervisningsformer är föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Undervisningen genomförs som flexibelt lärande vilket innebär att föreläsningar i de flesta fall kan följas både i lärosal på campus och live via zoom (alternativt i inspelad form). Examinationer sker genom skriftliga och muntliga uppgifter samt en hemtentamen. I den här kursen ingår inga obligatoriska innedagar på högskolan.

Ett detaljerat schema för kursen finns i Kronox senast två veckor innan kursstart. Canvas-sidan öppnar också ca två veckor innan kursstart och där kommer information fortlöpande att läggas ut.

Kommunikationssätt
Vi använder videokonferensverktyget Zoom och lärplattformen Canvas för kommunikation. När du registrerar dig på kursen blir du automatiskt tillagd i Canvas.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Lena Hjelm Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)