Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen, Anatomi, fysiologi och träningslära 15 hp Campus!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 23 oktober–5 november.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

IDG023 14100

Kursperiod och studietakt

Vecka 45–02 (helfart )

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Malin Johansson
Malin.Johansson@hig.se
026-64 50 93

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Anatomi, fysiologi och träningslära 15 hp är en obligatorisk kurs i det idrottsvetenskapliga programmet med 100 % studietakt. Kursen är förkunskapskrav till Tillämpad träningslära 15 hp som läses vt24, vilket innebär att kursen behöver ha ett slutbetyg för att ni ska vara behöriga till vårterminens kurs.

Kursen består av två delar där ni först läser anatomi och fysiologi för att sedan läsa träningslära under den andra halvan. Examinationer sker genom salstentamen, praktiska, skriftliga och muntliga uppgifter. Salstentamen genomförs vid två tillfällen under kursen, där den första genomförs i början av december och den andra genomförs i början av januari. Under andra halvan av kursen, när ni läser träningslära, genomförs obligatoriska innedagar på Högskolan i Gävle med framförallt praktiska inslag. Innedagarna består av 2–3 dagar med undervisning förlagd på campus i Gävle under v50 alt. v51. Exakta datum för innedagarna framgår av schemat som publiceras i Kronox senast fyra veckor före kursstart.

Undervisningen kommer att vara både tidsbunden och icke tidsbunden, exempelvis inspelade föreläsningar och tidsbundna seminarium. Till kursstart rekommenderas ni att skaffa följande kursbok:
Sand, O., Sjaastad Ö., Haug E., & Bjålie J. (Senaste upplagan). Människokroppen, fysiologi och anatomi. Stockholm: Liber.

Kommunikationssätt
Information kommer att publiceras fortlöpande på kursens Canvas-sida med start två veckor innan kursstart. Se till att registrera dig på kursen i Ladok så att du kan gå in på Canvas redan då för att hålla dig uppdaterad om kursinformationen.

Vid live-undervisning (t.ex. seminarium) används kommunikationsverktyget Zoom. Se därför till att ha fungerande webbkamera och mikrofon/högtalare innan kursstart.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)