Välkommen till kursen Idrott och hälsa för grundlärare 30hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart 3-22.

Kursinformation (tabell rubrik dold i publicerad läge)

Kursnamn

Idrott och hälsa för grundlärare 30 hp

Kurskod

IDG026

Anmälningskod

24114

Ansvarig akademi

Akademin för hälsa och arbetsliv

Kursansvarig lärare

Namn: Anna-Karin Enhol Näslund
E-post: Anna-Karin.Enhol.Naslund@hig.se
Telefon: +4626648104 

Kursadministration

Namn: Lena Hjelm
E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 4 januari – 17 januari

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till kursen Idrott och hälsa för grundlärare 30 hp
Vi som arbetar i kursen tycker det ska bli spännande att få lära känna er studenter! Denna kurs kommer att ge kunskaper som du behöver för att undervisa i idrott och hälsa upp till årskurs 6.

Kursen är på hel fart under 20 veckor och består av föreläsningar, praktiska övningar, seminarier samt grupp- och individuella uppgifter både muntligt och skriftligt. Kursen är en Campus kurs men utifrån det rådande läget i samhället med Covid-19 kan en del av undervisning komma att ges via det digitala verktyget zoom.
Som kursansvarig så vill jag påtala att det handlar om att planera sina studier väl. Studierna bygger på eget ansvar, aktivt kunskapssökande, kritiskt förhållningssätt och reflektion. På Högskolan i Gävle utgår vi ifrån att den enskilde studenten har förmåga till egen utvecklings- och kompetenshöjning. För att få ut det mesta möjliga av kursen bör du studera kurslitteraturen grundligt. Gällande kurslitteraturen vill jag säga att vi kommer att gå igenom litteraturlistan vid kursintroduktionen. Det har nämligen uppstått några hinder med några av böckerna, som är slutsålda och inte kommer att finnas tillgängliga. De böcker som vi kommer att använda de första veckorna är följande:

Grindberg, T. & Jagtøien, G.L. (senaste uppl.). Barn i rörelse: fysisk aktivitet och lek i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur.
Hammar, L. & Johansson, I. (senaste uppl.). Visst kan ALLA vara med!: i idrott, lek och spel. Örebro: Varsam
Larsson, H. (senaste uppl.). Idrott och hälsa: i går, i dag och i morgon. Stockholm: Liber
Lindroth, J. (senaste uppl.). Idrott under 5000 år. Stockholm: SISU idrottsböcker.

Rekommendationen är sedan att avvakta med övrig litteratur till efter kursstart.
Titta noga igenom kursupplägg och material inför kursstarten, för att lägga upp en egen studieplan. Genom att kursen har många moment med praktiska inslag där du som student ska utföra olika övningar är det viktigt att närvara i undervisningen. Ytterligare information kring det ges vid kursintroduktionen.

Kommunikationssätt

Under kursens gång kommer utbildningsplattformen Canvas att användas för kommunikation. I Canvas finner du viktiga dokument som t.ex. kursplan, litteraturlista och studiehandledningen som ska vägleda dig genom kursen. Ta därför som vana att regelbundet titta i Canvas. I kursplanen (IDG026) finns beskrivning av kursens mål och innehåll.

Övrig information

Vi lärare finns till för er studenter som inspiratörer och guidar er genom studierna. Hör gärna av er till oss vid eventuella frågor under kursens gång. Kom ihåg att registrera och skriva in dig på kursen i studentportalen.hig.se
Välkomna till kursstart tisdag den 19/1 kl. 9.30 i sal 51:220, då kommer vi att berätta mer om kursen.
Vänliga hälsningar
Anna-Karin Enhol Näslund, kursansvarig
Anna-karin.enhol.naslund@hig.se
Lena Svennberg, examinator
Lena.Svennberg@hig.se

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Lena Hjelm Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-12-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)