Sök

Välkommen till kursen Tillämpad träningslära, 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 13–26 mars.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

IDG318, 24104

Kursperiod och studietakt

Vecka 13-22 helfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Malin Johansson
malin.johansson@hig.se
026-64 50 93

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.seTillämpad träningslära är en obligatorisk kurs i det idrottsvetenskapliga programmet. För att vara behörig måste ni vara godkända på höstterminens kurs Anatomi, fysiologi och träningslära, 15 hp. Kursen startar den 27 mars och slutar den 2 juni. Studietakten är 100 %.

Kursen består av tre delar: testmetoder, träningslära och fältstudier. Examinationer sker genom praktiska, skriftliga och muntliga uppgifter samt två tentor. Tentamen i testmetoder är en webbtentamen som genomförs i Canvas. Tentamen i träningslära är en salstentamen som genomförs onsdag den 31/5–23.

Vid två tillfällen genomför vi obligatoriska ”innedagar” på Högskolan i Gävle med framförallt praktiska inslag. Datum för de obligatoriska innedagarna:
• Onsdag den 29 mars till och med fredag den 31 mars.
• Tisdag den 16 maj till och med onsdag den 17 maj.

Undervisningen kommer att vara både tidsbunden och icke tidsbunden, exempelvis inspelade föreläsningar, live-sända föreläsningar och tidsbundna seminarium.

Till kursstart rekommenderas ni att skaffa kursboken Tester och mätmetoder för idrott och hälsa av Bellardini, Henriksson och Tonkonogi.

Kommunikationssätt
Information kommer att publiceras fortlöpande på kursens Canvas-sida from två veckor innan kursstart. Se till att gå in på Canvas redan då för att hålla dig uppdaterad om kursinformationen.

Vid live-föreläsningar och seminarier kommer Zoom att användas som kommunikationsverktyg. Se därför till att ha fungerande webbkamera och mikrofon/högtalare inför kursstart.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)