Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Grundläggande inköpsteknik (distans), 7,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 23 oktober – 5 november.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

IEG100, 17402 Fristående, 17408 Program

Kursperiod och studietakt

Vecka 45–02 halvfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Muhammad Abid 
Muhammad.Abid@hig.se
026-64 81 83

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Obligatoriska moment: Kunskapstester och Projektuppgift.
4 st. kunskapstester. De respektive kunskapstesterna består av max 15 frågor och ger max 15p/ test.
I slutet av kursen ska ett projekt genomföras och dokumenteras i en rapport.
Examination och betyg:
För att erhålla betyg för hel kurs 7,5 hp skall examinationsmomenten vara godkända.
Moment 0030 i kursplanen, motsvarar 4,5 hp, betyg U, G.
Kunskapstester 1, 2, 3 och 4 skall vara genomförda och godkända. Godkänt ska vara minst 32p.
Moment 0040 i kursplanen, motsvarar 3,0 hp, betyg A – F.
Det avslutande PM:et (projektuppgiften) skall vara godkänd.
Alla föreläsningar är redan inspelade och tillgängliga på Canvas. Obs: Alla videor är tillgängliga via Hig Play.
Webbinarier har olika tider på samma dag. Därför kan man välja en lämplig tid som fungerar bäst. Webbinarier är inte obligatoriska.
Handledningstid (för projektarbetet) kan också väljas mellan olika datum.

Kommunikationssätt
På lärplattformen Canvas kommer all information att finnas som rör kursen: planering för föreläsningar och kunskapstester, instruktioner, föreläsningar, aktuell/viktig information mm.
Läs igenom regelbundet vad som kommer upp på Anslagstavlan eftersom det där påannonseras all ny information om kursen. I Canvas har ni även möjlighet att via meny Diskussioner eller under Verktyg ...‘‘Diskussionsforum’’ ställa frågor till varandra eller till läraren.

Kursen ges av Akademin för teknik och miljö

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)