Välkommen till kursen Grundläggande inköpsteknik 7,5 hp (it-distans)

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på kvartsfart under vecka 04–23.
Kursnamn

Grundläggande inköpsteknik (distans)

Kurskod

IEG100

Anmälningskod

27403 (program),  27410 (fristående)

Ansvarig akademi

Akademin för teknik och miljö

Kursansvarig lärare


Abid Muhammad

E-post: muhammad.abid@hig.se

Tel: 026-64 81 83

Kursadministration

Gabrielle Streit

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 13 januari – 19 januari

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursupplägg

Kursupplägg

Kursstart är måndagen den 20 januari.

Kursmaterialet finns tillgängligt i Bb (lärplattformen) på kursens webbsida från och med startdatum för kursen.
Under meny Kursinformation finns ett s.k. planeringsschema som ger en överblick över föreläsningarnas innehåll och visar sista datum för respektive kunskapstest samt för inlämning PM. Finns studiehandledning på Bb för mer information.

Lektioner: I kursen ingår 4 olika teoriavsnitt innehållande lektioner (presentationer) samt tillägg i form av artiklar, videolänkar mm.

Delexaminationer/kunskapstester i Bb (4,5 hp, betyg U, G): delexaminationer/kunskapstester som du skall utföra i kursen och som är ett obligatoriskt moment i kursen. Det är 4 st kunskapstester (1-4). Frågorna bygger på de avsnitt i kursboken som hänvisas samt respektive lektionsmaterial (se planeringsschema). De respektive kunskapstesterna består av max 15 frågor och ger max 15p/ test. Kunskapstesterna besvarar du individuellt och enligt fastställt planeringsschema.

PM/Projektuppgift (3,0 hp, betyg A - F): I slutet av kursen ska ett projekt genomföras och dokumenteras i en rapport. Finns information angående uppgift och rekommendationer vid skrivning av PM på Bb. PM kan med fördel göras som grupparbete (max. 3 studenter). Om någon vill göra uppgiften själv så går det också bra.

Examination och betyg : För att erhålla betyg för hel kurs 7,5 hp skall examinationsmomenten vara godkända. Delexaminationer/Kunskapstester 1, 2, 3 och 4 skall vara genomförda och godkända. Godkänt är minst 8p på respektive test och/eller summan av delresultaten ska vara minst 32p. Moment 0030 i kursplanen, motsvarar 4,5 hp, betyg U, G. Det avslutande PM:et(projektuppgiften) skall vara godkänd. Moment 0040 i kursplanen, motsvarar 3,0 hp, betyg A – F.
PM/Projekt är styrande för betyg på hel kurs. Men goda resultat på delexaminationer/kunskapstester kan höja betyg på hel kurs (mer information finns på Bb).

Kommunikationssätt

På lärplattformen Blackboard kommer all information att finnas som rör kursen: planering för föreläsningar och kunskapstester, instruktioner, föreläsningar, aktuell/viktig information mm.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Gabrielle Streit Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)