Välkommen till kursen Beskattningsrätt I, 15 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 35-02.

Information om kursen

Kursnamn

 Beskattningsrätt i

Kurskod

JUG010

Anmälningskod

11304

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Daniel Andersson

E-post daniel.andersson@hig.se

Telefon 026-68 86 04 

Kursadministration

Eva Persson

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Viktig information inför din studiestart

Under inledningen av höstterminen 2021 kommer undervisningen i huvudsak att genomföras nätbaserat. Men det finns utrymme för att vissa moment ska kunna genomföras på campus. För att du som student ska få så bra förutsättningar som möjligt för att studera på distans så finns en guide med riktlinjer. Tänk på att exempelvis använda kamera vid digitala möten.

Så mycket trevligare att kunna se varandra!

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning

Period för kursregistrering: 16 augusti - 29 augusti. Om du är antagen med villkor kan du inte självregistrera dej. Registrering sker då vid kursstarten.

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkomstbrev distanskurs
Med det här brevet vill vi hälsa dig varmt välkommen till Beskattningsrätt I. På grund av Covid 19 kommer kursen endast att ges på distans under HT 21

Att studera på distans är ett annorlunda sätt att studera, och därför är det särskilt viktigt att du tar del av information om kursen, hur den är upplagd och hur du får tillgång till den. Det är också viktigt att du själv är aktiv i ditt informationssökande. Om du inte kommer åt Canvas så kontakta kursansvarig!!

Kursstart - ingen träff
Kursstart är vecka 35. Eftersom kursen är helt nätbaserad kommer vi inte att ha någon fysisk sammankomst under kursen. Vi hoppas att du får svar på en del av dina frågor i detta brev och i den studiehandledning som kommer att ligga ute i utbildningsplattformen Canvas.

Kursens upplägg
Kursen kommer att genomföras dels som självstudier och dels med insändningsuppgifter som skall lösas individuellt samt i grupp med kommunikation via Blackboard. Av dig som kursdeltagare krävs att du både arbetar med enskilda uppgifter och aktivt deltar i din grupps arbete.

Kursen innehåller fyra moment, med lika många insändningsuppgifter. Var och en av dessa består av ett 20-tal tillämpningsuppgifter.

Examinationen sker dels genom godkännande av inlämningsuppgifter och dels genom individuellt skriftligt prov.

Se vidare studiehandledningen i Canvas.

Den första uppgiften
Den första uppgiften kommer att finnas tillgänglig i Canvas vid kursstart v 35 och är den första insändningsuppgiften. Uppgiften består av ett 20-tal tillämpningsuppgifter som du skall arbeta med enskilt och lämna ett individuellt lösningsförslag på. Du kommer att ha två veckor på dig.

Mer information om det enskilda arbetet finns i studiehandledningen i Canvas.

Att göra den första uppgiften är en förutsättning för att bli gruppindelad och för att deltaga i kursen.

Gruppindelning
De som gjort den första individuella uppgiften kommer att få en grupptillhörighet av oss. Varje grupp kommer att bestå av ca fem till sju deltagare.

Se vidare studiehandledningen som kommer att finnas i Canvas.

Gruppkontrakt
När grupperna är bildade får ni i gruppen fundera på hur ni skall lägga upp grupparbetet.
Att göra före kursstart

Du bör bekanta dig med Canvas så snart du kan före kursstart. Där finner du bland annat studiehandledning som innehåller viktig information om kursen samt kursplan, litteraturlista, tidplan etc.

Kommunikationssätt

All kommunikation kommer att ske via nätet och med hjälp av canvas. Du behöver själv ha tillgång till dator. I Canvas kommer det att finnas bl.a. meddelanden från lärarna och insändningsuppgifter. Det är viktigt att alla regelbundet loggar in i canvas så att ingen missar ett viktigt meddelande som rör kursen.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Elin Knutson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-07-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)