Sök

Välkommen till kursen Beskattningsrätt I, 15 hp, internet-distans!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 35-02.

Information om kursen

Kursnamn

Beskattningsrätt 1

Kurskod

JUG010

Anmälningskod

 11303, 11319

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Daniel Andersson

E-post daniel.andersson@hig.se

Telefon 026-68 86 04 

Kursadministration

Eva Persson

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Viktig information inför din studiestart 

Vårterminen 2022 startar måndag den 17 januari.

Från och med måndag den 8 november 2021 kommer undervisningen på Högskolan i Gävle successivt att återgå till campus för de studenter som valt en campus-baserad utbildning. Även tentor (salsskrivning) kommer att kunna göras på campus.

Fortfarande kan undantag göras när det gäller stora klasser eller grupper, där man även i fortsättningen kan komma att använda zoom och andra digitala verktyg i undervisningen. Så även du som läser en campusutbildning kan komma att behöva ha tillgång till webbkamera och eventuellt headset.

Vi behöver vara vaksamma på pandemins utveckling och vi måste snabbt kunna anpassa vår utbildning efter smittläget. Regionala restriktioner kan fortfarande bli aktuella.

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning Pdf, 649 kB.

Håll dig uppdaterad på hig.se/student

Period för kursregistrering: 16 - 29 augusti.

Om du är antagen med villkor kan du inte självregistrera dig. Registrering sker då av kursansvarig efter inloggning på Canvas.

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

  • Kursens schema - kursen ges på Canvas.
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursens upplägg

Med det här brevet vill vi hälsa dig varmt välkommen till distansutbildning i Beskattningsrätt I. Att studera på distans är ett annorlunda sätt att studera, och därför är det särskilt viktigt att du redan tar del av information om kursen, hur den är upplagd och hur du får tillgång till den. Det är också viktigt att du själv är aktiv i ditt informationssökande. Om du inte kommer åt Canvas så kontakta kursansvarig!!

Kursstart - ingen träff
Kursstart är vecka 35. Eftersom kursen är helt nätbaserad kommer vi inte att ha någon fysisk sammankomst under kursen. Vi hoppas att du får svar på en del av dina frågor i detta brev och i den studiehandledning som kommer att ligga ute i utbildningsplattformen Canvas.

Kursens upplägg
Kursen kommer att genomföras dels som självstudier och dels med insändningsuppgifter som skall lösas individuellt samt i grupp med kommunikation via Blackboard. Av dig som kursdeltagare krävs att du både arbetar med enskilda uppgifter och aktivt deltar i din grupps arbete.

Kursen innehåller fyra moment, med lika många insändningsuppgifter. Var och en av dessa består av ett 20-tal tillämpningsuppgifter.

Examinationen sker dels genom godkännande av inlämningsuppgifter och dels genom individuellt skriftligt prov.

Se vidare studiehandledningen i Canvas.

Den första uppgiften
Den första uppgiften kommer att finnas tillgänglig i Canvas vid kursstart v 35 och är den första insändningsuppgiften. Uppgiften består av ett 20-tal tillämpningsuppgifter som du skall arbeta med enskilt och lämna ett individuellt lösningsförslag på. Du kommer att ha två veckor på dig.

Mer information om det enskilda arbetet finns i studiehandledningen i Canvas.

Att göra den första uppgiften är en förutsättning för att bli gruppindelad och för att deltaga i kursen.

Gruppindelning
De som gjort den första individuella uppgiften kommer att få en grupptillhörighet av oss. Varje grupp kommer att bestå av ca fem till sju deltagare.

Se vidare studiehandledningen som kommer att finnas i Canvas.

Gruppkontrakt
När grupperna är bildade får ni i gruppen fundera på hur ni skall lägga upp grupparbetet.
Att göra före kursstart

Du bör bekanta dig med Canvas så snart du kan före kursstart. Där finner du bland annat studiehandledning som innehåller viktig information om kursen samt kursplan, litteraturlista, tidplan etc.

Kommunikationssätt

All kommunikation kommer att ske via nätet och med hjälp av canvas. Du behöver själv ha tillgång till dator. I Canvas kommer det att finnas bl.a. meddelanden från lärarna och insändningsuppgifter. Det är viktigt att alla regelbundet loggar in i canvas så att ingen missar ett viktigt meddelande som rör kursen.
Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Elin Knutson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-07-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)