Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Civilrätt II, 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 14–27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

JUG302, 11303, 11319

Kursperiod och studietakt

Vecka 35–02 (halvfart)

Kursplan och litteraturlista

Kursplan


Kurslitteratur

Hemström, Carl och Giertz, Magdalena (senaste upplagan). Bolagens rättsliga ställning: om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Stockholm: Norstedts Juridik. sidor: ca 190

Asp, Petter och Ulväng, Magnus (senaste upplagan). Straffrätt för ekonomer. sidor: ca 130

Mellqvist, Mikael (senaste upplagan). Obeståndsrätten: en introduktion. Stockholm: Norstedts Juridik. sidor: ca 160

Adlercreutz, Axel och Lindskoug, Patrik (senaste upplagan), Finansieringsformers rättsliga reglering. Lund: Studentlitteratur AB. sidor: ca 255

Munck, Johan Sveriges Rikes lag (kompletterad med senare tillkommen lagtext). Stockholm: Norstedts Juridik. sidor: ca 3500 Alternativt kan användas Nordback, Kenneth (senaste upplagan). Svensk Lag (kompletterad med senare tillkommen lagtext). Iustus Förlag. sidor: ca 1600

Mellqvist, Mikael och Persson, Ingemar (senaste upplagan). Fordran och skuld. Uppsala: Iustus Förlag AB. sidor: ca 300

Utöver ovan tillkommer rättsfall och annat material enligt lärarens anvisningar. sidor: ca 300

Referenslitteratur

Millqvist, Göran (senaste upplagan). Sakrättens grunder. Stockholm: Norstedts Juridik. sidor: ca 235

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Hans-Erik Hellborg
HansErik.Hellborg@hig.se
026-64 85 00

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Mer information om kursen, såsom upplägg, studiehandledning osv. hittar du i kursens Canvas-sida efter att du har registrerat dig på kursen i Ladok.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-08-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)