Sök

Välkommen till kursen Fastighetsrätt, distans, 15 hp!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 och 28 augusti.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

JU202B 11305

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-02 (halvfart)

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Ulf Bengtsson
ulf.bengtsson@hig.se
026-648500

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkommen till kursen Fastighetsrätt B, 15hp HT 22

Du hälsas hjärtligt välkommen till höstterminens veckoslutskurs i Fastighetsrätt. Första undervisningstillfället är Fredagen 2 september kl. 17.15 i sal 51.325. Ett schema över undervisningstillfällena finns på webben. Observera att vi första lördagen håller på till ca 16.30.

Inför första kurstillfället vill jag gärna påpeka ett par saker. Det är lämpligt att förbereda sig inför kursen genom att repetera avsnitten om Allmän rättslära och Avtalsrätt i Ramberg / Malmströms bok ”Civilrätt” eller liknande bok som du läst på någon juridisk översiktskurs som ju utgör förkunskaps krav på kursen. Det förutsätts att Du redan till första undervisningstillfället tar med lagbok samt Standardavtalen AB 04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) och ABS 18 (Allmänna bestämmelser för småhusentreprenad med Konsumenttjänstlagen). Du bör inte använda en äldre upplaga av lagboken än 2020 med kompletteringar. Vi behandlar gällande rätt under kursen. Du ansvarar själv för uppdatering av aktuell lagtext genom att hämta nyare lagstiftning via exempelvis ”Juno”. Dessutom bör du ha läst Mattias Nilssons kompendium (kommer att finnas i Canvas liksom ABS 18) och Hööks bok om entreprenadrätt då dessa genomgås under kursens första undervisningshelg samt förberett övningsfrågorna som kommer att finnas i Canvas (se särskilt PM om entreprenadrättspasset i Canvas). Vi kör igång med föreläsning direkt efter introduktionen.

PM med information och anvisningar om entreprenadrätts passet samt instuderings- och övningsfrågor kommer att finnas under content i Canvas. Övningsuppgifterna kommer att diskuteras vid första undervisningslördagen. OH- bilderna till detta pass finns tillgängliga i pappersform vid föreläsningen den 2 september. Det kommer även att finnas även lästips för hela kursen utlagt under information i Canvas.Kurslitteraturen får den studerande själv beställa/köpa vilket bör göras omgående. Det frågekompendium som Sture Lyreskog sammanställt tillhandahålls i Canvas. Övrigt material som exempelvis mer instuderingsfrågor och ”lästips” kommer att tillhanda hållas endera i pappersform eller via Canvas under kursens gång.

Under kursen kommer vi att använda oss av Canvas (som kommer att vara tillgängligt senast den 23 augusti). Där hittar Du bl.a. schema, vissa instuderingsuppgifter, den obligatoriska pm-uppgiften (tillgänglig senast from 30 augusti) och kursplan med litteraturförteckning samt vissa föreläsningsbilder som kommer att göras tillgängliga under kursens gång. Canvas når Du via Högskolans hemsida. Har du inget användarkonto kan du ansöka om detta via Högskolans hemsida. Se till att bekanta dej med Canvas så snart du kan om du tänker gå kursen. Canvas-sidan öppnar den 9 augusti.

Maila genast till studentsupport@hig.se ( med subjekt ”Fasträtt B”) om du inte har för avsikt att gå kursen då vi har många reserver som vill gå kursen.

Viktigt att ni dyker vid första tillfället för registrering och information om gruppindelning för obligatoriska PM- och inlämningsuppgifter samt för förklaring till frågekompendium och visst annat studiematerial.

Väl mött den 2 september!

Ulf Bengtsson

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-08-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)