Sök

Välkommen till kursen Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti - 28 augusti.

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

JU200A 11300

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-02 (halvfart)

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Candice Ståhl
Candice.Stahl@hig.se
+4626648756

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Seminarierna och inlämningsuppgifterna är examinerande.

Kommunikationssätt
Kommunikation kommer att ske via anslag på Canvas, e-post och telefon.

Övrig information
Hjärtligt välkommen till höstens kurs, Handelsrättslig översiktskurs.
Jag heter Candice Ståhl och är kursansvarig för kursen. Från och med i höst kommer kursen i sin helhet ges på campus igen.
Kursen är upplagd så att ett rättsområde först tas upp under en föreläsning och följs sedan av ett seminarium. Dessutom ingår det att skriva ett rättsfallskoncentrat och en rättegångsrapport. Mer information om kursens upplägg och innehåll ger jag vid introduktionen.
Det är mycket viktigt att du läser Studiehandledningen som kommer att läggas ut i Canvas senast två veckor före kursstart. Mellan undervisningstillfällena kommer jag att kommunicera med hela gruppen via anslag i Canvas.
Till alla undervisningstillfällen ska du ta med dig lagboken och den kurslitteratur som behandlas vid undervisningstillfället. Vi behandlar gällande rätt och du ska helst ha årets lagbok. Köper du en äldre lagbok ansvarar du själv för uppdatering genom att hämta nyare lagstiftning på rättsdatabasen ”JUNO”. Hur detta går till informerar jag om vid första kurstillfället.
Det är av största vikt att du inför kursstart har införskaffat all kurslitteratur inklusive lagboken.
Schema finns tillgängligt på hig:s hemsida fyra veckor före kursstart. Observera dock att det är ett preliminärt schema och det kan eventuellt komma att ändras!

Med vänlig hälsning
Candice Ståhl

 

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Sandra Svahn Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)