Sök

Välkommen till kursen Juridisk översiktskurs, 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti - 28 augusti.

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

JUG011 11319

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-44 (helfart)

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Ulf Bengtsson
ulf.bengtsson@hig.se
026-648500

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkommen till kursen Juridisk översiktskurs och den första kursen inom det rättsvetenskapliga programmet !

Du hälsas hjärtligt välkommen till programmets första kurs ”Juridisk översiktskurs”. Kursen startar den 29 augusti kl 15.15 i sal 31:524 då vi särskilt kommer att introducera er till vårt rättsvetenskapliga program.

Inför första kurstillfället vill jag gärna påpeka ett par saker. Det är lämpligt att förbereda sig inför kursen genom att läsa kapitel 1- 3 i Lundbergs bok ”Juridik…..” samt hela Mattias Nilssons bok ”Juridiken en introduktion”. Om du hinner läs även delarna om process- och straffrätt i Lundbergs bok (kap 24-31). Här nämnt är vad vi räknar med att behandla vid undervisningstillfällena under v. 35.

Du skall redan till första kurstillfället ta med lagbok. Du bör inte använda en äldre upplaga än 2021 med kompletteringar.

Litteraturförteckning finns i kursplanen i Canvas. Böckerna får den studerande själv beställa/köpa i bokhandeln vilket man bör göra omgående. Införskaffa era böcker i god tid före kursstarten. Övrigt material som exempelvis mer instuderingsfrågor än de som finns i Folke Grauers bok ”Studiematerial för juridisk grund kurs” (den övningsbok vi kommer att arbeta mest med under kursen) och ”lästips” kommer att tillhanda hållas endera i pappersform eller via ”Canvas” under kursens gång.

Under kursen kommer vi att använda oss av lärplattformen Canvas. Där hittar Du bl.a. schema, vissa instuderingsuppgifter, obligatoriska inlämningsuppgifter och kursplan med litteraturförteckning samt vissa föreläsningsbilder som kommer att göras tillgängliga under kursens gång. Canvas når Du via Högskolans hemsida. Försök att ta dej in i Canvas så snart du kan. Canvas-sidan öppnar den 9 augusti.

Det är angeläget att Du infinner Dig vid det första undervisningstillfället för registrering och information om gruppindelning för obligatoriska Inlämningsuppgifter samt för införskaffande av visst studiematerial.

Väl mött den 29 augusti!

Med vänlig hälsning

Ulf Bengtsson

Kursansvarig


Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Eva Persson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-08-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)