Välkommen till kursen Fastighetsrätt 15 hp

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 04–13.
Kursnamn

Fastighetsrätt 15 hp

Kurskod

JUG300

Anmälningskod

21300

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare


Ulf Bengtsson

E-post: ulf.bengtsson@hig.se

Tel: 026-64 86 08

Kursadministration

Eva Persson

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 2020-01-13--2020-01-19

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursupplägg

Kursupplägg

Särskilt meddelande från kursansvarig

Välkommen till kursen Fastighetsrätt B, 15hp VT 2020

Hjärtligt välkommen till vårterminens kurs i Fastighetsrätt. Kursen startar den 21 januari kl. 10:15 i sal 41:204. Ett schema över undervisningstillfällena finns på webben, hig.se.

Inför första kurstillfället vill jag gärna påpeka ett par saker. Det är lämpligt att förbereda sig inför kursen genom att repetera avsnitten om Allmän rättslära och Avtalsrätt i Lundbergs bok ”Juridik – civlirätt, straffrätt, processrätt”. Det förutsätts att Du redan till andra kurstillfället tar med lagbok samt Standardavtalen AB 04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) och ABS 18 (Allmänna bestämmelser för småhusentreprenade med Konsumenttjänstlagen). Du bör inte använda en äldre upplaga av lagboken än 2018 med kompletteringar. Vi behandlar gällande rätt under kursen. Du ansvarar själv för uppdatering av aktuell lagtext genom att hämta nyare lagstiftning via exempelvis ”Juno”. Dessutom bör du ha börjat att läsa i Mattias Nilssons kompendium (finns i Blackboard) och Hööks bok om entreprenadrätt då bl a dessa genomgås under kursens första vecka.

Litteraturförteckning finns i kursplanen (se länk på förra sidan). Böckerna får den studerande själv beställa/köpa i bokhandeln vilket man bör göra omgående. Införskaffa era böcker i god tid före kursstarten. Kompendium om med instuderingsfrågor bör införskaffas vid introduktionstillfället. Övrigt material som exempelvis mer instuderingsfrågor och ”lästips” kommer att tillhanda hållas endera i pappersform eller via ”Blackboard” under kursens gång.

Under kursen kommer vi att använda oss av Blackboard (öppnas den 15 jan). Där hittar Du bl.a. schema, vissa instuderingsuppgifter, den obligatoriska pm-uppgiften (tillgänglig from 20 januari) och kursplan med litteraturförteckning samt vissa föreläsningsbilder (vissa kommer att finnas tillgängliga för utskrift from 20 januari). Blackboard når Du via Högskolans hemsida (se länk på förra sidan). Försök att ta dej in i Blackboard så snart som möjligt. Enroll koden till Blackboard kommer i det välkomstbrev som mailas till dej särskilt.

Till de obligatoriska seminarieövningar samt PM-uppgift som ges under kursen kommer ni att delas in i 4 st. seminariegrupper (A, B, C, D). Tiderna för respektive grupp framgår av schemat. Du ges nu möjlighet att få lämna önskemål om grupptillhörighet. Obs!!! Detta är endast önskemål. Blir det för många önskemål till viss seminariegrupp kommer lottning att ske bland önskemålen och du kan alltså komma att placeras i en annan grupp. Alla önskemål som inkommit senast den 16 januari kl 15.00 kommer att beaktas och vara med i eventuell lottning. Vilken grupp du tillhör får du reda på vid första undervisningstillfället. Vi har inget emot om ni senare önskar byta grupp, men ni måste i så fall meddela oss om vem ni byter plats med.

Önskemål om grupptillhörighet måste lämnas senast den 16 januari kl 15.00 via mail (med Subjekt ”gruppindelning FR”) till Hanna.Landelius@hig.se

Det är angeläget att Du infinner Dig vid det första undervisningstillfället för registrering och information om gruppindelning för obligatoriska PM-uppgifter.

Väl mött den 21 januari!

Ulf Bengtsson
Kursansvarig

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Eva Persson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-12-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)