Sök

Välkommen till kursen Arbetsrätt I 15 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 3 januari och 16 januari

Om du inte registrerar dig på kursen under registreringsperioden riskerar du att förlora din plats.

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 3-12.

Information om kursen

Kurskod

JUG016

Anmälningskod

21317

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Namn: Candice Ståhl
E-post: Candice.Stahl@hig.se
Telefon: +4626648756

Frågor kring registrering och antagning

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter.
Examinationsformer på kursen är skriftlig tentamen, seminarier och inlämningsuppgifter.

Välkomstbrev
Hjärtligt välkommen till vårterminens kurs i Arbetsrätt I. Jag heter Candice Ståhl och är kursansvarig för kursen. Kursen kommer att ges på campus så länge vi inte får andra rekommendationer på grund av pågående pandemi.

Det är nu snart dags för dig att ägna några veckor till att studera Arbetsrätt I. Kursen heter Arbetsrätt I, men innehåller även inslag av andra rättsområden som är av betydelse på arbetsmarknaden och för din framtida yrkesroll. Dessa andra rättsområden är avtalsrätt, associationsrätt och skadeståndsrätt.

Varje vecka behandlas ett avgränsat rättsområde, t ex hur parterna ingår ett anställningsförhållande eller hur parterna kan avsluta ett anställningsförhållande o s v. Det du lär dig en vecka tar du med dig till återstående kursveckor och på så vis bygger du upp din kunskapsbank. I slutet av kursen ska du kunna hantera en juridisk metod för att kunna sätta dig in i och lösa och förebygga juridiska tvister som kan uppstå på arbetsmarknaden.

Kursen är upplagd så att ett rättsområde först tas upp under en föreläsning och följs sedan av ett seminarium. Dessutom ingår det att skriva inlämningsuppgifter och att fullgöra en projektuppgift. Mer information om kursens upplägg och innehåll ger jag vid introduktionen.

Det är mycket viktigt att du läser Studiehandledningen som kommer att läggas ut i Canvas senast två veckor före kursstart. Mellan undervisningstillfällena kommer jag att kommunicera med hela gruppen via anslag i Canvas.

Till alla undervisningstillfällen ska du ta med dig lagboken och den kurslitteratur som behandlas vid undervisningstillfället. Vi behandlar gällande rätt och du ska helst ha årets lagbok. Köper du en äldre lagbok ansvarar du själv för uppdatering genom att hämta nyare lagstiftning på rättsdatabasen ”JUNO”. Hur detta går till informerar jag om vid första kurstillfället.

Det är av största vikt att du inför kursstart har införskaffat all kurslitteratur.
Lagboken 2022 kommer att kunna köpas från och med mitten av januari, men beställ den redan innan kursstart så kommer du att få den så fort som möjligt. I början av kursen kommer vi att använda den lagstiftning som finns tillgänglig via JUNO i avvaktan på att det blir möjligt att få hem årets lagbok.

Schema finns tillgängligt på högskolans hemsida. Observera dock att det är ett preliminärt schema och det kan eventuellt komma att ändras!


Med vänlig hälsning
Candice Ståhl
candice.stahl@hig.se


Kommunikationssätt
Kommunikationen under kursen kommer att ske via anslag från mig eller annan lärare på kursen i Canvas. Ni kan kontakta oss via mejl och telefon.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-12-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)