Sök

Välkommen till kursen Handelsrättslig översiktskurs 15 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 2 januari och 15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

JU200A, 21315

Kursperiod och studietakt

Vecka 03-22 (halvfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Candice Ståhl
Candice.Stahl@hig.se
+4626648756

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt två inlämningsuppgifter. Förutom tentamen är seminarierna och inlämningsuppgifterna examinerande.

Kommunikationssätt
Kommunikation kommer att ske via anslag i Canvas.

Övrig information
Välkommen till Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp
Hjärtligt välkommen till vårterminens kurs, Handelsrättslig översiktskurs. Jag heter Candice Ståhl och är kursansvarig för kursen.
Inför kursstarten ska du läsa studiehandledningen som kommer att läggas ut i Canvas cirka två veckor före kursstart. Detta för att du ska hinna förbereda dig och få en uppfattning om kursens upplägg. Mellan undervisningstillfällena kommer jag att kommunicera med hela gruppen via anslag i Canvas.
Till alla undervisningstillfällen ska du ta med dig lagboken och den kurslitteratur som behandlas vid undervisningstillfället. Vi behandlar gällande rätt och du ska helst ha årets lagbok. Köper du en äldre lagbok ansvarar du själv för uppdatering genom att hämta nyare lagstiftning på rättsdatabasen ”JUNO”. Hur detta går till informerar jag om vid första kurstillfället. Det är av största vikt att du inför kursstart har införskaffat all kurslitteratur, med undantag för litteraturen i förvaltningsrätt.
Lagboken 2023 kommer att kunna köpas från och med mitten av januari, men beställ den redan innan kursstart så kommer du att få den så fort som möjligt. I början av kursen kommer vi att använda den lagstiftning som finns tillgänglig via JUNO i avvaktan på att det blir möjligt att få hem årets lagbok.
Schema finns tillgängligt på hig:s hemsida fyra veckor före kursstart. Observera dock att det är ett preliminärt schema och det kan eventuellt komma att ändras!
Vid frågor inför kursstarten är du välkommen att kontakta mig via e-post.
Med vänlig hälsning
Candice Ståhl m.fl.
candice.stahl@hig.se

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Sandra Svahn Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)