Sök

Välkommen till kursen Aritmetik och algebra ur ett didaktiskt perspektiv, inriktning F-3, 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 och 28 augusti.

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

MAG334 18206

Kursperiod och studietakt

Kursen ges på helfart under vecka 35-44

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Marie Ehlin
Marie.Ehlin@hig.se
026-648961

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Välkommen till kursen Aritmetik och algebra ur ett didaktiskt perspektiv, inriktning F-3.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, räkneövningar, laborationer och seminarier.
Examinationsmoment är skriftlig salstentamen, skriftlig och muntlig examination samt laborativa uppgifter.
Obligatoriska träffar: Två innedagar samt två salstentamina (se kursens schema på Kronox).

Kommunikationssätt
Den webbaserade lärplattformen Canvas används, där kommer kursmaterial och information om kursens upplägg finnas.

Kursen ges av akademin för teknik och miljö

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Elin Knutson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-08-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)