Sök

Välkommen till kursen Dataanalys och statistik för ekonomer 15hp (campus)!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 och 28 augusti.

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

ST006A 18200

Kursperiod och studietakt

Kursen ges på halvfart under vecka 35-02

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Li-Fang Xu
Li-Fang.Xu@hig.se
026-648770

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Inspelade föreläsningar kommer läggas ut veckovis på kurssidan. Schemalagda räkneövningar/frågestunder sker på campus. Obligatoriska inlämningsuppgifter sker gruppvis både skriftligt och muntligt.
Obligatoriska moment: moment 0010 5 hp (Salstentamen); moment 0040 2,5 hp (Inlämningsuppgifter) och moment 0030 7,5 hp (Salstentamen).


Kommunikationssätt
Kommunikationen i kursen sker på kurssidan i Canvas och på plats då fysisk frågestund/räkneövning erbjuds.

Övrig information
Vi är tre lärare (Li-Fang, Leif och Agata) som är involverade i kursen.

Kursen ges av akademin för teknik och miljö.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Elin Knutson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)