Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Dataanalys och statistik för ekonomer 15 hp (distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 1–14 januari.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

ST006A 28201

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–22 (halvfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Li-Fang Xu
Li-Fang.Xu@hig.se
026-64 87 70

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.seFöreläsningsmaterial i form av inspelade filmer och en veckotest läggs ut i början av varje vecka och sedan erbjuds räkneövning/frågestund eller seminarium via Zoom i slutet av veckan samt diskussionsforum som fungerar som ”klassrum” aktiveras vid kursstart.
Tre obligatoriska moment: moment 0010 (salstentamen för kursens del 1), moment 0040 (två inlämningsuppgifter) och moment 0030 (salstentamen för kursens del 3).
Två obligatoriska träffar består av två salstentamina för moment 0010 respektive moment 0030.

Kommunikationen sker i första hand via diskussionsforum på kurssidan i Canvas och vid schemalagda zoommöten.

Kursen ges av Akademin för teknik och miljö

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Elin Knutson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-11-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)